Dospělí se pneumokoky nejčastěji nakazí od malých dětí. Nečekejte na výzvu lékaře. Co je důležité vědět o prevenci?

Ke klidnému stárnutí pneumokoková onemocnění rozhodně nepatří. Setkávání s vnoučaty a s celou co nejširší rodinou je naopak jeho důležitou součástí. Strach z šíření koronaviru ale nevyvolává jen obavy ze zdravotních problémů, ale také strach ze setkání více generací, a tak se už od března letošního roku prohlubuje osamělost mnoha seniorů. Obezřetnost vůči koronaviru by ovšem neměla být důvodem, proč nevyužít všech možností prevence a zanedbávat očkování proti nemocem, proti kterým už k dispozici je. Příkladem je prevence proti pneumokokovým onemocněním.

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která běžně osídluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích. Svým přenašečům přitom nemusí dlouhou dobu působit žádné potíže. Proti pneumokokovým onemocněním bylo v ČR očkováno v letech 2010–2018 jen 13,7 % seniorů. 64,8% proočkovanost (data za rok 2018) českých malých dětí je sice řádově vyšší, ale v porovnání se sousedním Slovenskem, kde je naočkováno 97 % dětí, si vedeme stále mizerně. Vysokou proočkovanost vykazuje také Maďarsko a to 99 %. V USA je očkováno 92 % dětí.

Lékařka o pneumokocích

„Pneumokoková onemocnění nelze brát na lehkou váhu v jakémkoli věku, ale zejména u seniorů mohou v horších případech představovat až smrtelné nebezpečí, přitom v tomto případě existuje očkování. Nejčastějším zdrojem nákazy dospělých pneumokoky jsou pak bohužel právě malé děti,“ vysvětluje prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Proti pneumokoku se nechal letos naočkovat i Arnošt Goldflam

Obranyschopnost člověka se s věkem mění. V seniorském věku dochází k přirozeným změnám v imunitním systému, které vedou ke zvýšené náchylnosti k infekčním onemocněním. Podle zkušeností ze zahraničí by více očkovaných dětí mohlo pomoci ochránit dospělou populaci, a seniory obzvláště. Po zajištění vysoké proočkovanosti dětské populace, která je nejčastějším zdrojem nákazy pro seniory, je v řadě zemí pozorován pokles výskytu invazivního pneumokokového onemocnění u neočkované seniorské populace. „Chránit sebe a své okolí znamená i více dbát na očkování proti pneumokoku. Přál bych si, aby tuto výzvu vzal za své každý senior.“ říká čtyřiasedmdesátiletý režisér, spisovatel a pedagog Arnošt Goldflam.

Riziko onemocnění pneumokokovým onemocněním narůstá s věkem

Mezi onemocnění, kterým lze předcházet očkováním s nejvyšší účinností v seniorské populaci, patří právě pneumokoková onemocnění následovaná chřipkou. Nejvíce případů invazivního pneumokokového onemocnění v roce 2019 bylo v kategorii seniorů starších 65 let. V této skupině také došlo k největšímu počtu úmrtí. Světová zdravotnická organizace proto i v kontextu koronavirové situace doporučují nechat se očkovat proti respiračním onemocněním.

PRV-2020.02.069