Stanovisko RS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Rada seniorů ČR zaslala ministryni práce a sociálních věcí stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Celé znění stanoviska RS ČR najdete v příloze -Existenční a životní minimum