Jednání zástupců Rady seniorů s ministrem zdravotnictví

Ve čtvrtek, 26.11. přijal ministr zdravotnictví na jednání předsedu RS ČR Zdeňka Pernese a předsedu zdravotní komise RS ČR Prof. MUDr. Pavla KalvachaCSc.. Předseda RS ČR v úvodu poblahopřál  novému ministrovi k jeho inaguraci a sdělil, jaká očekávání má naše seniorská organizace od bezpečně vedených opatření proti koronavirové epidemii. Hned úvodem naznačil, že nás bude zajímat dostupnost vakcinace a zdravotní péče pro nejstarší generaci.

Vakcíny kupují jednotlivé státy vždy prostřednictvím EU. Pro naši republiku je k dispozici výběr levnější vakcíny od Astra Zeneca, nebo o něco dražší od společnosti Pfizer. Tato druhá eventualita má však tu výhodu, že firma Pfizer zajistí současně distribuci k aplikačním místům a nadto ještě patnáctidenní chlazení až do okamžiku podání. Náš stát má smlouvou rezervováno 5,5 milionu vakcín a v této chvíli zajišťuje nákup 10 milionů injekčních stříkaček. Celé pojetí vakcinačního plánu stojí na solidaritě lidí mladých s lidmi ohroženými.

Mladší lidé, kteří se cítí před koronavirem bezpeční, se mohou snadno stát jeho šiřitelem a zvýšit tak ohrožení lidí křehkých a málo rezistentních. Proto by mělo být mementem lidí altruistických, že nebudou své rozhodnutí činit pouze s ohledem na sebe, ale že vezmou v úvahu, že se společnost potřebuje bránit jako celek.

Kritickou otázkou je, jak vlastně dlouho vakcína účinkuje. Ministr se opírá o tým zasvěcených odborníků . Přesto však nelze v souboji s neviditelnými silokřivkami virových účinků a jeho šíření umět vysvětlit všechno. Lidé, kteří prodělali nemoc v první vlně, mají mnozí ještě dodnes vysokou hladinu protilátek. K tomu znalosti tvrdí, že protilátky z vakciny jsou ještě spolehlivější než ty, získané nemocí. Vakcina má mít až 90% spolehlivost, avšak pouze po omezenou dobu. Je pravděpodobné, že alespoň po roce vyžaduje opakování.

Připomenuli jsme, že pro orientaci veřejnosti je žádoucí, aby čísla o smrtících případech byla sdělována ve srovnání s obvyklou standardní mortalitou, jaká v ČR panuje nepřetržitě. Víme-li, že denně umírá v naší republice kolem 300 lidí, stanou se údaje o pandemické úmrtnosti srozumitelnými teprve proti pozadí tohoto údaje. Pan ministr promptně poskytl tabulky, které den předtím uváděl na své tiskové konferenci. Je z nich zřejmé, že po celý rok 2020, až do konce srpna, se denní mortalita zcela shodovala se stavem, zprůměrněným z let 2015-2019. Teprve od září se křivka současné úmrtnosti proti tomuto standardu zvedá a nabírá pak rychlý vzestup v říjnu a listopadu – až na dvojnásobek; tedy až 600 úmrtí denně. Toto je ovšem silně varovný doklad závažné epidemie.

Z rozhovoru jsme pochopili, že vláda hledá co nejméně bolestivý kompromis mezi nezbytnou sebeobranou národa proti infekci a na druhé straně z toho vyplývajícími redukcemi výrobních, obchodních a servisních činností státu. Obě úvratě této křehké a stále se měnící rovnováhy mají vysoce nebezpečné dopady. Najít proto správnou míru kompromisu je velmi těžké a my jsme tuto odpovědnost vlády – jak za jarní, tak podzimní kalamity – vřele ocenili. Celý rozhovor nás přesvědčil, že s panem ministrem můžeme počítat pro kvalitní spolupráci nyní i v budoucnosti. O tom nás i sám ujistil.

Pavel Kalvach