Senior v pohybu

Spolek Klub seniorů Doudleby nad Orlicí uspořádal 22. 9. 2020 druhý ročník sportovního odpoledne „Senior v pohybu“. Start začal u doudlebského zámku, kde soutěžící dostali hledačku, tužku, láhev s pitím, odznak a lístek na občerstvení. Trasa závodu vedla od zámku na fotbalové hřiště TJ Velešov. Cestou museli účastníci vyplnit 14 tajenek zaměřených na historii a současnost městyse Doudleby n.O. Na konci trasy je čekala odměna a další sportovní aktivity. Museli absolvovat hod šipkami na terč, hod míčků do klobouku, petang, hod kroužků na cíl, bollo-ball a slalom na koloběžce. Rozhodčí nám dělali žáci zdejší ZŠ. Na závěr byli odměněni první tři výherci z každé discipliny. Po konci závodu přišel k chuti teplý párek a k dobré náladě přispěli písničkami Michal Švandrlík s manželkou. Někteří senioři si zatančili a k nim se přidali i děti. Soutěžícím přálo pěkné počasí. Podpořit nás přišli i senioři z Vamberka, Kostelce n.O., Týniště n. O., Rychnova n.K., Hradce Králové a Lhoty pod Libčany. Myslím, že si to všichni užili a už se těšíme na další ročník v příštím roce.

Za SKS Dana Mikulecká