Senioři mají důvod k oslavě…

Humpolečtí senioři v měsíci říjnu mají důvod k dvojnásobné oslavě a to 1. 10., kdy se  slaví svátek všech seniorů a dne 23. 10. uplyne 30 let od doby, kdy se v Humpolci založil ,,Svaz důchodců‘‘. Jeho zakladatelkou byla paní Dagmar Andrýsková, která spolu s dalšími členy ustavujícího výboru dala podnět k činnosti tohoto spolku. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Vácha Jiří, kterého v roce 1991 nahradil Štědrý Stanislav a místopředsedkyní byla paní Andrýsková Dagmar. Organizace se postupně díky své práci rozrůstala o nové členy. Od té doby se ve výboru vystřídala celá řada dobrovolníků, kteří ochotně připravovali programy pro své členy. Uskutečnilo se nespočet setkání při hudbě i tanci, jednodenních i vícedenních výletů, týdenních pobytů jak po naší vlasti, tak v zahraničí. Pořádaly se odborné přednášky, besedy se zajímavými lidmi, výstavy prací seniorů, které měly velký ohlas, jezdilo a stále jezdí do divadel jak v Praze, tak i v Brně. Vše je zdokumentováno v kronikách, které jsou pravidelně doplňovány. Akce jsou zachyceny na fotografiích, ale především je mají senioři uchovány ve svých vzpomínkách. Za těch 30 let se na akcích vystřídala celá řada humpoleckých i přespolních seniorů a i v současné době jsou programy stále navštěvovány. Oblíbené jsou mezi seniory odpolední ,,čaje‘‘ i významnější setkání 3x do roka, kde si rádi zatančí i zazpívají za doprovodu ,,Senior bandu‘‘ i  harmonikářů. Výbor spolupracuje s Gymnáziem, které připravuje zajímavé přednášky. Od roku 2015 bylo každoročně pořádáno ve spolupráci s TJ Jiskra Humpolec ,,Sportovní odpoledne‘‘ pro seniory, kde nešlo ani tak o výkony, ale o setkání lidí při sportovní aktivitě. V roce 2019 byl získán pro Humpolec titul ,,Babička roku 2019 kraje Vysočina‘‘ a následně účast na celostátní soutěži v Olomouci. V letošním roce začalo kino promítat filmy pro seniory v dopoledních hodinách za snížené vstupné. V současné době, kdy se spolek jmenuje ,,Senioři ČR‘‘ a má na 400 členů, se stará 10 členný kolektiv výboru pod dlouholetým vedením předsedkyně paní Jaroslavy Šenkýřové. Několik členů výboru za svou dobrovolnou a dlouholetou práci pro své vrstevníky obdrželo v Jihlavě uznání ,,Zlatý senior‘‘, což je jediné ocenění této práce. Výbor spolupracuje s vedením města Humpolec a děkuje za poskytnutou dotaci na činnost organizace. O činnosti se mohli čtenáři dočíst jak v celostátním měsíčníku Doby seniorů, Pelhřimovském deníku, Jihlavských listech, Zálesí, Radničních listech tak i na našich stránkách www.sdcrhumpolec.cz. Letošní rok je tak trochu výjimečný, od března se musely plánované akce zrušit kvůli coronaviru, protože jsme ohrožená skupina lidí. Lidem setkávání již chybělo, proto obdrželi v září program do konce letošního roku, zda se však tyto plánované akce uskuteční nevíme, aktuální informace budou zveřejněny ve skřínkách i na internetových stránkách. Všem seniorům k svátku i k 30.výročí založení organizace přejeme hodně moc zdraví, štěstí, pohody, životního optimismu i radostných setkávání s přáteli vrstevníky.

Za výbor Jana Reichertová