Primátorka roznášela seniorům pivo

Krajská Rada seniorů kraje Vysočina a zapsaný spolek Senioři ČR uspořádali 8. září zábavné odpoledne  nejenom pro seniory v parčíku před svým sídlem. Nejdříve členové výboru posekali trávu a uhrabali prostory, aby se seniorům dobře chodilo a posléze tančilo. Také instalovali lavice, židle a křesla.   K poslechu a tanci zahrála skupina TRIOMIX a  akci navštívila i řada významných hostů – seniory pozdravila paní primátorka, vážení hosté z Kraje  i  z jihlavského magistrátu.  Počasí nám opět přálo, senioři se velmi dobře bavili a kvitovali akci v této krušné době s povděkem. Pořad byl podpořen Městem Jihlava, za což velmi  děkujeme.

Pavla Radová