11. ročník turnaje v pétanque

9 .září 2020 pořádalo Sdružení zdravotně postižených Územní sdružení Strakonice  11. ročník turnaje v pétanque. Turnaje se také zúčastnilo 13 družstev ze Svazu diabetiků Strakonice. Na prvním místě se umístili Jiří Švarc s Jaroslavou Vondráškovou , na druhém místě manželé Medovi ( obě družstva reprezentovala Svaz diabetiků Strakonice ) a na třetím místě skončili zástupci SZDP pan Trávníček a paní Voltrovou .Poděkování patří organizátorkám paní Božence Krejsové a paní Janě Kohelové za krásné dopoledne a Všem účastníkům turnaje. Sportu zdar !!!
Marcela Štveráková