POSLEDNÍ POJISTKA

Koronavirová infekce se promítla do všech oblastí života. Mnozí lidé se ocitli ze dne na den bez práce nebo jen s částí příjmu, a to, co ještě nedávno nebyl problém, se v této souvislosti rázem mění. Týká se to i plateb za bydlení, tedy nájmu. I mezi seniory je značné procento těch, kteří si byli zvyklí přivydělávat, o tuto možnost ale přišli, když jim bylo z důvodu věku doporučeno nejlépe nevycházet…

Osamocené seniorky a senioři bydlící v nájemním bytech v Praze, Brně a v ostatních krajských městech, jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Vysoké nájmy neodpovídají důchodům, po zaplacení nákladů na bydlení chybějí prostředky na úhradu ostatních nezbytných základních životních potřeb. Lidé žijí ve strachu a ve stresech, nemají na nákup plnohodnotných potravin, předepsaných léků, ošacení, obuvi a nezbytné osobní kosmetiky. Nemají ani na zaplacení nezbytných osobních služeb. A už vůbec chybějí prostředky na nákup opotřebených předmětů z domácnosti, které dosloužily.

Neutěšená situace osamělých seniorů

Osamocené seniorky a senioři z nájemních bytů jsou v těchto lokalitách z nezaviněných důvodů plně závislí na sociálních dávkách na bydlení. Zejména na příspěvku na bydlení, jehož nastavení a konstrukce již ale řadu let neodpovídají realitě – skokovému nárůstu nákladů na bydlení, na což Rada seniorů ČR dlouhodobě a při každé příležitosti upozorňuje. Navíc schvalování nové, progresivnější dávky, která měla nefunkční příspěvek na bydlení nahradit a jejíž příprava trvala víc než rok, se zaseklo a její existence je v nedohlednu.

Například v Praze kompenzuje současný příspěvek na bydlení náklady osamocených seniorů z 55 %, v Brně z 55,2 %, v Českých Budějovicích z 68,9 %, v Plzni z 63,3 %, v Karlových Varech z 66,7 %, v Ústí nad Labem ze 75,3 %, v Liberci z 66,4 %, v Hradci Králové z 65,6 %, v Pardubicích z 62,1 %, v Jihlavě z 53,4 %, v Olomouci z 66,4 %, ve Zlíně z 59,7 % a v Ostravě ze 72,5 %. Podle původního nastavení dávky má vykompenzovat náklady na bydlení v Praze z 65 % a v ostatních městech ze 70 %. Při takto nastavené progresivitě příspěvku na bydlení zůstane osamocenému seniorovi s průměrných starobním důchodem v Praze po zaplacení nákladů na bydlení v bytě normativně stanovené velikosti, což je 38 m2 podlahové plochy bytu, 137 Kč na den a osamocené seniorce 85 Kč na den. V Brně pak osamocenému seniorovi 198 Kč na den a osamocené seniorce 130 Kč na den. Aby mohl přežít, tak z této částky musí zaplatit náklady na uspokojení ostatních nezbytných základních potřeb. Data prokazují, že tato situace není důstojným stářím, které si seniorská populace jistě zaslouží!

Hrozící riziko

Nyní přišla záludná epidemie, senioři přišli o druhý příjem z brigád a jiné práce a navíc hrozí i pozdní distribuce, respektive výpadek této dávky! Kontaktní místa Úřadu práce ČR jsou zahlcena nejen obsluhou běžných sociálních dávek, ale zejména vypořádáváním žádostí na dotační titul Antivirus a v neposlední řadě také postupně narůstající nezaměstnaností. Proto Rada seniorů uvítala zpracování vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty a také vstoupila do procedury projednávání. Velmi rychle se vládní návrh zákona projednával i v Poslanecké sněmovně. Zákon zakazuje výpověď z nájmu bytu při prodlení v platbách nájemného z důvodu koronaviru, které za krizové období březen až červen 2020 umožňuje odložit až do konce roku 2020. Služby související s bydlením, tedy vodné, stočné, teplo, úklid společných prostor v domě, a další však placeny být musí. Rada seniorů vnímá tento zákon jako poslední pojistku, která v případě seniorské populace nastoupí až po případném selhání Úřadu práce ČR. Doufejme, že se tak nikdy nestane.

Návrh zákona a jeho osud

Přijetí tohoto zákona by však přineslo ohroženým seniorům klid a určitou jistotu, že nebudou v této těžké situaci vyhozeni na ulici. Pro seniorskou populaci, která je koronavirovou pandemií ohrožena nejvíc, je tato pojistka velmi důležitá. Rada seniorů ČR zákon oceňuje a děkuje vládě za jeho přípravu a předložení do Parlamentu. Od obou komor Parlamentu ČR samozřejmě očekáváme jeho podporu. Paní a pánové zákonodárci mají nyní možnost prokázat svoji užitečnost! Oslovili jsme poslanecké kluby ANO 2011, ČSSD, KSČM a SPD a požádali o podporu. V Poslanecké sněmovně se tak stalo, po tříhodinové diskusi a se třemi úpravami vládní návrh 8. dubna schválila a postoupila Senátu. Všem výše uvedeným klubům a také poslaneckému klubu Pirátů, jejichž část pro zákon také hlasovala, Rada seniorů České republiky za akceptování naléhavého požadavku děkuje.

Senát návrh Poslanecké sněmovny 16. dubna po dvouapůlhodinové diskusi s pozměňovacími a doplňujícími návrhy sněmovně vrátil. Účinnost zákona a jeho platnost se tak v těžkých dobách prodloužila. K přehlasování senátního veta Poslaneckou sněmovnou bylo potřeba 101 poslaneckých hlasů. Výsledky hlasování v obou komorách Parlamentu ČRi poslední hlasování sněmovny, najdete v přiložených dokumentech

Hlasování Poslanecké sněmovny – 44_184

hlasování Senát

Hlasování Poslanecké sněmovny – 45_58