Jak bojujeme s COVID-19. Zářný příklad Klubu aktivních důchodců (KAD) Kladno

Členové KAD se rozhodli nečekat na složitější pomoc v zásobování seniorů rouškami a na výzvu předsedkyně Hany Wolfové se rozhodli konat. Prostřednictvím e-kontaktů vyzvala členy klubu k šití roušek. Odezva členů byla potěšující. Ozvalo se jich 17 a okamžitě se pustili do práce. K datu 28.3.2020 jich „našili“ okolo 200 ks, které hned rozeslali mezi své kolegy v organizaci, případně i jiným potřebným, včetně předsedy KRS SK. Ti, kteří se nemohli podílet na šití, nabídli materiál na výrobu, řada z nich se stala užitečnými jiným způsobem, třeba i „jen“ radou a rozšiřováním důležitých informací o coronaviru, nebo dobrým slovem. Právem je předsedkyně pyšná na své členy, kteří nesložili ruce do klína a nečekali, až jim pomoc přijde odjinud.  A že šití nemusí být jen výsadou žen, dokazuje i fotografie člena KAD – p. Brtníka, který místo lamentování přiložil ruku k dílu.

Stejně tak může být pyšná na své členy i krajská Rada seniorů SK, která touto cestou vyjadřuje Klubu aktivních důchodců v Kladně ohromný dík a přeje všem členům i důchodcům zdárné překonání současných potíží. Těšíme se na setkání s vámi!!

Miloslav Vajs – předseda KRS SK