Rektor Univerzity Karlovy mezi královéhradeckými seniory

Univerzita Karlova v rámci projektu „Česko a jak dál??“ uspořádala 11. února 2020 v Hradci Králové veřejnou diskusi na téma „Zdraví – alkohol a obezita“. Při této příležitosti navštívil rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima i klubové prostory organizace Senioři Hradec Králové.

Po úvodních větách věnovaných historii a současnosti Univerzity Karlovy pan rektor odpovídal na četné dotazy přítomných. Někteří z nich absolvovali tzv. Univerzitu 3. věku na hradecké Lékařské i Farmaceutické fakultě. Velmi si cení nejen získaných poznatků v oblasti zdravějšího stárnutí, ale i toho, že byli k promocím pozváni i s rodinnými příslušníky do nejreprezentativnějších prostor pražského Karolina.

Z dotazů posluchačů bylo patrné, že i starší generaci znepokojuje klesající úroveň mnoha oborů středního a vysokého školství. V této souvislosti profesor Zima velmi přesvědčivě hájil zachování maturity z matematiky. Vysvětlil vztah matematiky k logickému uvažování i nezbytnost studia matematiky v době, kdy bychom se měli připravovat na robotizaci a průmyslovou revoluci 4.0.

Obdobné znepokojení vzbuzuje rostoucí obezita a alkoholismus obyvatelstva České republiky. Zde se posluchačům dostalo uklidnění ohledně střídmé konzumace vína. Co se stravy týče, poradil profesor Zima seniorům, o co se mají snažit při výchově vnoučat a pravnoučat. Být příkladem a dbát na pestrost stravy.

Čestmír Brandejs

Foto: Archiv Senioři Hradec Králové