Ohlédnutí za rokem 2019 (spolek Důchodci Nové Město na Moravě)

Historie Klubu seniorů (jak je nazýván nejčastěji) se začala psát v roce 1987 a je opravdu velmi bohatá. V současné době stojí v čele klubu Mgr. Libuše Topinková a jí pomáhá výbor, který se pravidelně schází každé první pondělí v měsíci a sestavuje program na další období. Pro činnost klubu je také velmi důležitá spolupráce s Městským úřadem v Novém Městě na Moravě, který mu každoročně přispívá na činnost a po dohodě s vedením DSP mu poskytuje prostory pro činnost, což je jídelna DSP na Žďárské ulici.

Činnost našeho klubu je velmi různorodá. Pravidelně se v našem programu objevují besedy s účastníky zajímavých cest po světě i po České republice spojené s prezentací fotografií. V letošním roce jsme se takto podívali do francouzské Provence (Mgr. Věra Staňková), do USA „Po stopách Antonína Dvořáka“ (MUDr. Š. Kucharčíková, Ing. B. Bajer, MUDr. Z. Bajerová), do Izraele a Palestiny (Ing. Z. Liška) a na Šumavu (Mgr. J. Hnízdilová). Velmi zajímavá byla také beseda o knize „Kraj věčných návratů“ se spisovatelkou Věrou Rudolfovou.

Senioři se také rádi pobaví a to ať již při „Kavárničkách“, kde je čas si popovídat, pustit si zajímavé video nebo si zazpívat při kytaře L. Peňázové či klávesách V. Svobody. Oblíbená jsou také odpoledne při stolních hrách, bowlingu, závěrečný táborák s opékáním buřtů v červnu před prázdninovou přestávkou nebo vánoční posezení s malým koncertem v podání Ing. Bajera, RNDr. Urbana a učitelů ZUŠ.

Během roku nezapomínáme na své členy, kteří se dožívají významných životních jubilei, s přáním či malou pozorností. Letos jsme takto oslavili významné jubileum (90 let) čestné předsedkyně klubu paní Blanky Krupicové, která se ještě stále zúčastňuje našich akcí a dokonce na „Masopustní merendu“ připravila velmi povedenou scénku, ve které i sama vystupovala.

Snažíme se také zapojovat do akcí v rámci Nového Města, ať již se jedná o Nova Civitas, Svatováclavské slavnosti, Spolubál či Den seniorů.

Samozřejmě si i senioři rádi rozšiřují své obzory a proto pravidelně jezdí na poznávací zájezdy, chodí na vycházky do okolí města nebo navštěvují divadelní představení. V letošním roce jsme uskutečnili celou řadu velmi zajímavých zájezdů např. do Poličky, Štiřína a Průhonického parku, Havlíčkova Brodu, Prahy, Lednicko-valtického areálu, Polska (nákupy) a adventního Jindřichova Hradce.  Viděli jsme krásné představení „Prodané nevěsty“ v Janáčkově divadle a „Vrabčák a Anděl“ v MdBrno.

Součástí našich programů jsou i přednášky např. „Bezpečnost seniorů“ nebo „Dluhová problematika“, kterou pro nás připravila Občanská poradna.

Těší nás zájem našich členů i nečlenů z řad veřejnosti o všechny akce. Rádi bychom v naší pestré činnosti pokračovali i v dalších letech. S radostí uvítáme do našich řad nové členy a pokud se najdou i ti, kteří přijdou s novými nápady a ochotou akce připravit budeme moc rádi.

Závěrem bych ráda poděkoval všem, kteří se na činnosti klubu v roce 2019 podíleli. Bez jejich přispění, nápadů a obětování svého času by klub nemohl vyvíjet tak zajímavou a bohatou činnost.

Mgr. Jaroslava Hnízdilová, (místopředsedkyně Klubu seniorů)