Den seniorů v Prostějově

31. 10.2019 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v prostějovském Společenském domě Den seniorů.Na akci vystoupili se svými prezentacemi zástupci  Úřadu práce, Okresní správa sociálního zabezpečení,Hasičský záchranný sbor, Česká obchodní inspekce a další…Díky úzké spolupráci KRS Olomouckého kraje a krajským koordinátorem MPSV panem BC.Václavem Zatloukalem,měla Krajská rada seniorů Olomouckého kraje příležitost představit KRS a prezentovat své aktivity pro seniorskou populaci v Olomouckém kraji ale i za hranicemi našeho kraje.
Předsedkyně KRS Olomouckého kraje seznámila přítomné s historií a  bohatou  činnosti  KRS,která směřuje k realizaci politiky stárnutí, mezigeneračnímu soužití a aktivnímu životu seniorů v kraji, hovořila o skvělé spolupráci s krajem, která je dlouhodobě na velmi dobré úrovni  a silné  podpoře,díky které se podařilo vytvořit projekty, které se pomalu stávají novodobou tradicí.Patří mezi ně např. Krajská táborová škola v přírodě 4. ročník – týdenní aktivní pobyt  seniorů v netradičním prostředí s programem zaměřeným na aktivní stárnutí bez ohledu na věk, Krajské sportovní hry seniorů 4.ročník – za účasti zahraničních hostů z Polska a Slovenska , Babička roku 4. ročník, významný ojedinělý projekt zaměřený na oslavu Dne seniorů, který vznikl z iniciativy KRS Olomouckého kraje a který se v letošním roce podařilo rozšířit do celé ČR a uspořádat tak historicky I. celorepublikové finále v Olomouci. Cílem je ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku. KRS pořádá pro seniory spoustu chytrých seminářů v rámci prevence na různá, seniory žádaná témata. Při KRS Olomouckého kraje studuje na 60 posluchačů Virtuální univerzitu 3 věku. Jedná se o nový způsob získávání  vysokoškolského vzdělání pro seniory , zvláště příležitost i pro ty seniory, jímž zdravotní omezení neumožňuje využívat jiné nabídky vzdělávání tzv. prezenční formou.
Velkým cílem KRS je otevření akreditované bezplatné právní poradny pro seniory, kde by senioři mohli bezplatně řešit problémy, které ztěžují kvalitu jejich žití. Zvláště týkající se bytové a nájemní politiky, sociálních věcí a občanského práva.
Velmi zajímavé bylo téma “Seniorské cestování”  a nabídka wellnes  a rekreačních pobytů , které KRS pro seniory v Olomouckém kraji zprostředkovává.
Na stánku KRS si pak mohli senioři vyzvednou časopisy Moravský senior, Dobu seniorů, Seniorskou obálku ale také třeba vyplnit žádost o SeniorPas nebo přihlášku  členství.
Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje
poradkyně hejtmana