PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K MEZINÁRODNÍMU DNi SENIORŮ 2019

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

dnes je první říjen, který Organizace spojených národů v roce 1990 vyhlásila Mezinárodním dnem seniorů. Je to o našem postavení ve společnosti, o prestiži a úctě, o naší kvalitě života a životní úrovni, je to o nás. Náš minulý a také současný přínos společnosti, městu, obci i rodině nám dává mandát požadovat od politiků a našich blízkých vstřícnost, ohleduplnost a uznání. V České republice se oslavy MDS masově prosadily až ke konci devadesátých let minulého století, jejich počet ale každoročně narůstal, letos se uskuteční stovky akcí. Jenom Rada seniorů České republiky jich organizuje nebo spoluorganizuje 30.

K dnešním oslavám jsme včera dostali hezký dárek. Vláda schválila příslušný předpis, podle kterého bude připravováno navýšení penzí k 1. lednu 2020. Osobně mám velkou radost z toho, že dodržela slib a penze navyšuje stejně historicky velkoryse jako pro rok letošní. Průměrná starobní penze zase meziročně vzroste o 900 Kč a osobám 85+ navíc o 1000 Kč. Odhaduji, že průměrná starobní penze bude po navýšení dosahovat 14 351 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje k  Mezinárodnímu dni seniorů 2019, konferenci, která má posoudit v jaké míře využívají čeští senioři lidská práva. To je jistě správné a nadějné, a my za to děkujeme. Vystoupí zde dnes 9 prezentantů z Česka a 4 prezentanti ze zahraničí. Já jsem si připravil 31. stránek ke dvou nejaktuálnějším seniorským problémům současnosti, za které Rada seniorů ČR považuje:

SKOKOVĚ NARŮSTAJÍCÍ DYNAMIKU MEZIGENERAČNÍ NESPRAVEDLNOSTI, KTERÁ NEMÁ V HISTORII POSLEDNÍCH 14 LET OBDOBY. A VELKÉ PROBLÉMY S REALIZACÍ PRÁVA NA BYDLENÍ U OSAMOCENÝCH SENIOREK A SENIORŮ BYDLÍCÍCH VE VELKÝCH MĚSTECH V NÁJEMNÍCH BYTECH.

Pro odstranění mezigenerační nespravedlnosti předkládáme konkrétní legislativní návrh, který bude předložen Komisi pro spravedlivé důchody. A ten zní: „ve výpočtovém vzorci navýšit index podílu na prosperitě společnosti ze současných 0,5 % meziročního růstu průměrné reálné mzdy a 0,7 % až 0,8 %.

A k zabezpečení finanční dostupnosti nájemního bydlení osamoceným seniorkám a seniorům z Prahy a dalších velkých měst předkládáme 2 věcné a 5 konkrétních legislativních návrhů. Jeden z nich například zní: „konstrukci příspěvku na bydlení nastavit tak, aby ten plně vykompenzoval 70 % nákladů na bydlení ve všech lokalitách České republiky“.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji Vám za důvěru a podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří nám posíláte stanoviska, podněty a doporučení. K Mezinárodnímu dni seniorů 2019 přeji všem seniorkám a seniorům v ČR pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou, jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.

V Praze dne 1. října 2019