Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Černínském paláci

Již tradiční mezinárodní konferenci uspořádalo 1.října ministerstvo práce a sociálních věci. Akce se uskutečnila na pude ministerstva  zahraničí. Tématem konference byli senioři a lidská práva.

Než se ovšem přešlo k závažnému tématu, byla na programu slavnostní chvíle. Ministr zahraničí Tomáš Petříček a ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová přítomné přivítali, a poté, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, předali ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace za činnost ve prospěch této skupiny obyvatel.

Následoval blok s názvem Sociální práva seniorů, v němž vystoupili Rakušan Christoph Angster ze spolkového ministerstva práce, sociálních věci, zdraví a ochrany spotřebitele, Belgičanka Elizabeth Gosme ze sítě občanských společnosti, zmocněnkyně vlády při lidská práva Helena Válková i předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdenek Pernes.

v tomto bloku hovořila ještě Zuzana Jentschke Stöcklová z ministerstva práce a sociálních věci. O neutěšený pohledu mladé generace na seniora hovořila Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů, která upozornila, že mladí vidí seniory jako osoby pasivní, které je navíc za pasivita třeba podceňovat či přehlížet. O zakotvení práv seniorů v právním systému nejen v ČR, ale i mezinárodním měřítku, upozornila předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá.

Po pauze na oběd následoval odpolední blok, jehož tématem byla Bezpečnost seniorů: násilí, týrání a zneužívání seniorů. Zahraničními prezentanty v této části byli Khaled Hassine z Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Israel Issi  Doron z centra při výzkum stárnutí haifské univerzity. K přítomným promluvila i ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová, zakladatel organizace Život 90 Jan Lorman, mluvčí České obchodní inspekce Jan Frölich a ředitelka Domova se zvláštním režimem Terezin Jana Ryšánková.

Prezentaci předsedy Rady seniorů najdete zde - Prezentace realizace sociálních práv seniorů