Nabídka čestného členství pro prezidenta Miloše Zemana

Na setkání RS ČR s prezidentem republiky Milošem Zemanem vystoupila rovněž předsedkyně Klubu aktivních důchodců Kladna (KAD) – člena KRS SK paní Hana Wolfová.  Informovala pana prezidenta o činnosti Klubu, jeho aktivitách, a to zaujalo pana prezidenta natolik, že v odpovědi sdělil, že jakožto důchodce má zájem o členství v klubu.

Předsednictvo KAD společně s KRS SK se usneslo, že nabídne prezidentovi Zemanovi “čestné členství” v KAD. Dne 21.10.2019 vyrazila malá delegace H.Wolfová a M.Vajs do Lán, kde prostřednictvím pracovnice Správy Pražského Hradu – zámku Lány paní Moniky Porcelové předali s průvodním dopisem adresovaném prezidentovi Zemanovi rovněž Přihlášku.

Pro KAD a samotnou krajskou Radu seniorů SK bude velkou ctí, jestli pan prezident Miloš Zeman bude naším “čestným” členem.

dopis prezidentovi