Koncert Rady seniorů Plzeňského kraje ke dni seniorů

Rada seniorů Plzeňského kraje (RSPK) připravila zejména pro své členské organizace tradiční koncert ke Dni seniorů, který úspěšně proběhl ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Koncert zahájil a seniory přivítal předseda RSPK Leoš Jochec, který krátce zdůraznil význam seniorů při vývoji společnosti. Koncertu se zúčastnila dřívější hejtmanka PK paní Doc. MUDr. M. Emmerová, CSc a poslanec parlamentu i primátor města Plzně Mgr. M. Baxa. Vystoupení Malé muziky Nauše Pepíka se zpěvačkou Jindřiškou Novotnou přítomní senioři přijali velmi příznivě nejen pro jejich muzikantské kvality, ale také proto, že jejich repertoár je orientován do oblasti Plzeňského kraje, zejména do oblasti Pošumaví a Šumavy. Pozn.: Malá muzika Nauše Pepíka navázala na tradici Starošumavské kapely (Sušice) s mezistupněm Malá muzika. V průběhu vystoupení se proto podstatná část diváků seniorského věku připojila ke kapele, resp. ke zpěvačce. Lze konstatovat, že vystoupení přispělo k dobré náladě přítomných seniorů a zároveň v mnoha případech vedlo během přestávky a po skončení koncertu k oživení kontaktů a krátké výměně informací mezi přítomnými.