Letní aktivity kladenských diabetiků

I když léto bylo horké, každotýdenní edukační vycházky a dva výlety do okolí Kladna se konaly, a to s průměrným počtem 26 účastníků. Vždy pěkně šlapali a těšili se na další téma vycházky. Ani rekondiční týdenní pobyt v hotelu MAS Sezimovo Ústí pro 58 účastníků, nebyl závěrem pohybových aktivit, ještě je připraven výlet do Poděbrad a Pochod proti diabetu. Nelze opomenout ani tři uchazečky o titul Babička roku, které se intenzivně připravují. Na fotografii je většina účastníků rekondice v Sezimově Ústí.

Vedení pobočného spolku Svazu diabetiků Kladno má radost ze spokojenosti  a aktivit svých členů i z přílivu nových uchazečů o členství. Tak to má být! Lidem je dobře pospolu, tím nemyslí na samotu, která často starší lidi provází a nepropadají stresu, který je zhoršujícím faktorem cukrovky. I s diabetem lze vést plnohodnotný a pěkný život.

E. Vlčková, foto M. Peroutka