052A1492 [3. ročník seniorského triatlonu]

052A1492

O autorovi Sandrad