Poděkování seniorů organizátorům IV. mezinárodních sportovních her v Českých Budějovicích

Chci všem moc poděkovat za uspořádání sportovních her v Českých Budějovicích, takového velkého setkání seniorů při sportovní akci. Zúčastnila jsem se již po čtvrté a vždy je člověk něčím překvapen i dojat. Bylo to opravdu moc pěkné, dobře zorganizované, takže velký dík všem, kteří se na setkání podíleli, i kuchařům v kuchyni, za bezva chutné jídlo. Přispělo i krásné počasí k celkové atmosféře.

Sportovala jsem s kolegyní za kraj Vysočinu, ale abychom reprezentovaly naše město Humpolec, zakoupily jsme si v Infocentru v Humpolci trika se známou větou ,,Hliník se odstěhoval do Humpolce”, abychom tak v odpoledních hodinách propagovaly i Humpolec. Trika měla docela úspěch, vždy vyloudila úsměv ve tváři všímavých seniorů a připomněla známý film. Fotku též přikládám, ještě družstvo Vysočiny, které mělo radost z jedné bronzové medaile v družstvech za střelbu na branku i v jednotlivcích 3. místo pana Toufara v běhu na 60 m, celkově pak 10. místo.

Ještě se mi na hrách stala jedna milá událost, setkala jsem se tam s bývalým vojákem z povolání, který startoval za vojenské veterány, který byl na naší zprávě a já ho finančně zabezpečovala, pracovala jsem na MO v Dejvicích v Praze, toto setkání bylo skoro po 18 letech a poznali jsme se k naší radosti. On pak zde byl nejlepší z mužů a získal 1. místo a krásný pohár. Je vidět, že tělovýchova a zpětné přezkoušení u vojáků z povolání je i v 74 letech znát na výkonech, měl z toho radost jak malý kluk. Tak to jen, co se může i na setkání seniorů stát. Fotku též posílám, je to muž v zelenkavém triku.

Takže ještě jednou velké poděkování celé Radě seniorů v čele s panem Pernesem,

s pozdravem Jana Reichertová Humpolec