Zpráva z Frýdku-Místku

Dne 22. května 2019 se 48 seniorů Základní organizace zúčastnilo zájezdu do Jeseníků, s příspěvkem Moravskoslezského kraje. Ačkoliv celý den silně pršelo, výlet si účastnící užili. Nejdříve jsme navštívili jeskyni Na Pomezi, která se nám moc líbila, procházka nebyla náročná a krápníky jsou tam pěkné. V Jeseníku ve Střední odborné škole na ulici Dukelské nám kuchařky uvařily dobrý oběd. Potom jsme si trochu, protože silně pršelo, prohlédli Priessnitzovy lázně s krátkou přednáškou o léčebných procedurách a dějinách lázní. Dále jsme navštívili Rejvíz, kde pro silný déšť a mlhu nebylo možné navštívit Mechová jezírka, ale prohlídka malé expozice ve zdejším muzeu, byla pěkná. Průvodce měl zajímavý výklad o textilní výrobě, předvedl tkaní na stavu a vyzkoušeli jsme si  jak se pracovalo na kolovratu. Třešničkou výletu byla návštěva poutního místa Mariahilf ve Zlatých Horách, kde se nám podařilo udělat i společný snímek, protože na chvíli přestalo pršet. I přes špatné počasí byli účastnící spokojeni.

Karel Kunčický