Jednání s ministryní práce a sociálních věcí

Když ministryně práce a sociálních věcí navštívila jako druhý politik v historii jednání předsednictva Rady seniorů (více zde), přislíbila, že se s vedením sjednoceného seniorského hntí bude setkávat pravidelně. V úterý 25. června přijala vedení Rady seniorů v sídle ministerstva. Radu seniorů zastupovali předseda dr. Zdeněk Pernes, statutární místopředseda Ing. Milan Taraba, místopředseda Alois Malý a dále členové předsednictva JUDr. Václav Roubal, prof. MUDr. Pavel Kalvach CSc. a Ing. Lenka Desatová.

Uplynulé období včetně toho, co se během něj událo směrem k seniorské populaci, shrnul předseda Pernes. Místopředseda Taraba pak navázal s problematikou dostupnosti bydlení zejména osamělých seniorů ve velkých městech. Paní ministryně v této souvislosti vysvětlila, že ČSSD má připraveno řešení této problematiky, které v dohledné době představí.  Debatovalo se také o dávkách na bydlení a záměru ministerstva sloučit dvě současné dávky do jedné a pozměnit podmínky pro jejich čerpání.

Na neutěšenou situaci seniorek, které vychovaly více dětí a v důsledku toho mají i velmi nízné důchody znovu upozornil JUDr. Roubal. JAka Maláčová jej ujistila, že je to jeden z bodů, který řeší Komise pro spravedlivé důchody a předestřela také, ke které z diskutovaných variant se kloní oba osobně.

Zneužívání sociálních dávek bylo téma, s nímž se na ministryni obrátil Alois Malý a přidával příklady z praxe, s nimiž se jako zastupitel města Mostu setkal. Na téma posudkových lékařů pak hovořil předseda zdravotní komise Rady seniorů ČR Pavel Kalvach.

Po více než hodinové debatě schůzka skončila s tím, že další se uskuteční opět přibližně za půl roku.