Důchodci na Jemništi

Další autobusový zájezd na úterý 18.6.2019 pro  Klub důchodů ZO při ČZ připravila paní Miroslava Plochá . Navštívili jsme Jemniště – zámek, zahrady a malou ZOO. Další   zastávka byla ve Velkých Popovicích, kde jsme navštívili pivovar s ochutnávkou piva. Po obědě jsme pokračovali na poslední místo , a to bylo Konopiště  – návštěva zámku ,zahrady , střelnice a muzea sv. Jiří. Zájezd se všem líbil a již se těší na další, který bude směřovat na východní část Šumavy, vedoucím je ing. Václav Šťastný .

Marcela Štveráková

foto. ing Stanislav Med