Cyklovýlet diabetiků do Bratronic

I v letošním roce má Svaz diabetiků pro své členy a příznivce připraveny cyklovýlety. První cyklovýlet byl 6.6.2019 a směřoval do jihočeských Bratronic ,kde své mládí prožil slavný cyklista baron Christian Battaglia . V jihočeských Bratronicích se část rodu Battagliů usídlila. Na místě ,kde na kole dojel svoji poslední cestu stojí dnes dřevěný kříž beze jména. Pomník s bustou stojí přímo proti zámku , na který stále shlíží. Trasu připravil člen Svazu diabetiků pan Jiří tesař. Celkem ujeto 33 km.