V Litvínovské Citadele se slavilo

Podkrušnohorská ligy zábavy v dubnu oslavila své 10 výročí od svého vzniku, což svědčí o její popularitě mezi seniory z Regionální organizace okresu Most. Tento zábavný a soutěžní pořad vznikl ve spolupráci kulturního zařítení Citadela a našeh litvínovského klubu č.6. Tradiční Liga v litvínovské Citade probíhá pravidelně dvakrát do roka.

Návštěva byla, jako obvykle vysoká, program pestrý, atmosféra skvělá a dobrá nálada. U příležitosti 10. výročí této oblíbené události vystoupil pěvecký soubor jirkovských seniorek.  Milým překvapením bylo také vystoupení turistek z Meziboří. Velkým a hlavně příjemným zpestřením bylo vystoupení litvínovských seniorek z klubu č.6 s písní Mám boky jako skříň od Ewy Farné. Taneční kreace  a obleky ze spartakiádních dob doslova vyvolaly bouřlivý potlesk.

Nezbytnou součástí tohoto programu je soutěž mezi kluby z mosteckého regionu. Tentokrát si 1. místo odnesl klub Braňany, z 2 místa se radovali členové Klubu seniorů č.6 v Litvínově a krásné 3. místo získal Klub seniorů č.1 v Litvínově. Nedílnou součástí jubilejního setkání bylo i poděkování všem těm, kteří výrazně přispěli ke vzniku Ligy zábavy. Byla to především Miluše Fričová, Ilona Marková, Blažena Lochovská a moderátor Jaromír Truhlář, který po dobu deseti let vymýšlí veškeré soutěže a moderuje tento zábavný program. K tanci a poslechu hraje výborná hudba, která se vždy přizpůsobí náladě publika a skvělé atmosféře v sále. Podkrušnohorská ligy zábavy oblékne, a to zcela po zásluze, nový kabát. Bude totiž příště probíhat pod názvem LIGA ZÁBAVY – BAVÍME SE NAVZÁJEM.

Senioři dokazují, že si umí sami připravit kulturní program a skvěle baví ostatní. Jejich energie vitalita a tvůrčí zápal neznají mezí a zasluhují upřímný obdiv. Již nyní se společně těšíme a vymýšlíme program na Ligu příští, která proběhne v duchu adventním v litvínovské Citadele a věříme, že bude mít opět zdařilý průběh a skvělou atmosféru.

Ilona Marková