TOURISM EXPO 2019

 

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje  prezentovala po dva dny na výstavišti Flóra v Olomouci ve stánku Olomouckého kraje projekt “Seniorské cestování 2019“.Připravili jsme pro seniory anketu k seniorskému cestování,jejíž cílem byla zpětná vazba spokojenosti či přání a připomínek od účastníků minulých ročníků. Jedná se o krajem dotované jednodenní zájezdy po krásách našeho regionu, které jsou seniory velmi oblíbené. Každý rok vycestuje na tři tisíce účastníků. Letos krajské vedení vyslyšelo přání seniorů,vycestovat také do některého sousedního kraje a tak pět tematických dotovaných zájezdů směřuje do Moravskoslezského kraje a naopak.

Dalším dlouhodobě podporovaným projektem, který se zasloužil prezentaci ve stánku Krajské rady seniorů, jsou SeniorPasy- ucelený a jednotný systém slev 5% až 50% na výrobky a služby poskytované držitelům karet SeniorPas v oblastech zdravotnictví, lázeňství, welnes, cestování,ubytování, vzdělání, muzea, galerie apod. Držitelem se může stát obyvatel našeho regionu, kterému je minimálně 55 let a kartu může uplatnit na celém území ČR.O tom, že o tuto slevovou kartu je obrovský zájem svědčí statistická čísla,v celé ČR k 1.1.2019 je evidováno 336 085 tis. držitelů SeniorPasu, z toho 34 563 tis.držitelů je právě z našeho kraje. Na výstavišti jsme uzavřeli dalších 80 žádostí.Také se nám podařilo oslovit některé vystavovatele a  rozšířit tak  seznam poskytovatelů slev.

V rámci prezentace spolupráce KRS s krajským vedením jsme představili a rozdávali seniorům novinku  I.C.E. KARTU -”Seniorskou obálku” -chytrý papír, který může zachránit lidský život, stačí informovat širokou veřejnost. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje chválí a děkuje  hejtmanství za podporu tohoto projektu s obrovským potenciálem. Finančně nenáročný projekt vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a krajských samospráv ve společném projektu nazvaném Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.Krajská rada seniorů Olomouckého kraje aktivně spolupracuje.Seniorská obálka je formulář, do kterého si senioři vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu, poté jej vloží do průsvitné plastové obálky a ta by měla být uložena na viditelném místě (lednice, vstupní dveře zevnitř bytu)tak, aby byla pro záchranáře lehce viditelná.Formulář je možno si stáhnout na https://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html

Ve našem stánku senioři také mohli najít oblíbený magazín Moravský senior, dále Dobu seniorů ale také třeba katalogy s nabídkou zvýhodněných zájezdů 55+ cestovních kanceláří,se kterými má  KRS Olomouckého kraje dlouholetou vzájemnou partnerskou spolupráci.

Nemalý význam  přikládáme osobnímu kontaktu se seniory na výstavišti, kde byla jedinečná příležitost hovořit o různých tématech, které se dotýkají seniorské populace. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje děkuje touto cestou krajskému vedení za podporu a Oddělení cestovního ruchu Olomouckého kraje za možnost prezentovat aktivity KRS na výstavě služeb cestovního ruchu a využití volného času TOURISM EXPO 2019.

Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouckého kraje