Kladenské organizace uklízely město

„Klub aktivních důchodců“ v Kladně (KAD), člen krajské Rady seniorů  Středočeského kraje letos oslavil první výročí svého vzniku. Navázal nejen na devítiletou činnost 3. MO SDČR Kladno (nyní Senioři ČR), ale i na její tradice. A úklid města patří mezi ně. Letos již po páté se sešli jeho členové v hojném počtu u lesoparku poblíž ČSAD a vybaveni pytli a rukavicemi z Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna se postarali, aby z lesa zmizel odpad, který tam nepatří. Nechyběla ani dobrá nálada, ale tu mají vždy, když jsou spolu.

KAD patří mezi nejaktivnější organizace KRS SK a její aktivity jsou pozitivně vnímány rovněž Magistrátem města Kladno.

Nejsou ale sami. Hned následující týden prováděli na jiném místě Kladna úklid rovněž členky organizace Českého svazu žen. A tak je zřejmé, že senioři Kladna mají ke svému městu vztah a jarní úklid města patří k jedné z již populárních aktivit organizací KRS SK.