Jihočeští senioři ve Štrasburku

Rada seniorů Jihočeského kraje přijala pozvání europoslance pana Ing. Jaromíra Kohlíčka k návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku. Pozvání využilo celkem 24 seniorů z Jihočeského kraje, kteří 14. dubna 2019 odcestovali do Štrasburku. V připraveném programu bylo počítáno i s prohlídkou historického centra města a jeho dominantou – štrasburskou katedrálou. V odpoledních hodinách měli zúčastnění možnost prohlédnout si prostory budovy Evropského parlamentu a být přítomni i jednání této organizace. Všechny potěšilo společné posezení s europoslancem spojené s diskuzí o aktuálních problémech (rozdílná kvalita potravin i jiných výrobků v jednotlivých zemích EU, znečišťování přírody, problémy migrace, používání jednorázových plastových obalů, monokulturní pěstování řepky a kukuřice, alarmující zhoršení zemědělské půdy). Zájezd se seniorům líbil a zároveň si uvědomili, že prosazování správných řešení celoevropských problémů je zdlouhavé, a ne vždy se podaří.