CHCETE SE O NÁS NĚCO DOZVĚDĚT ? ČTĚTE !!!

Chtěli byste něco vědět o tom, jak se baví a jakou činnost vyvíjejí senioři v Kroměříži?  Chceme Vás seznámit s jedním z mnoha klubů .

Rádi bychom představili činnost klubu seniorů Svazu zdravotně postižených- M01 Kroměříž. Orientuje se na společenský život, kulturu a sport v rámci svých možností.  Scházíme se vždy v pondělí a středu a snažíme se organizovat bohatý program, s kterým Vás chci seznámit. Na schůzkách se bavíme kvízy, cvičením, vtipnými příběhy apod. Snažíme se sportovat a protáhnout si tělo.  Zúčastnili jsme se společně s dalšími kluby seniorů z Kroměříže sportovních her na Slovensku s družebními slovenskými kluby seniorů. Tyto hry jsme vyhráli jako kolektiv, ale jedna členka našeho klubu byla sama celkovou vítězkou. Byli jsme na sebe moc pyšní. Chodíme pravidelně hrát kuželky a pořádáme v nich i turnaje. Soutěžíme také v petanque. Navštěvujeme archív Kroměřížska, pokud je pro nás nachystána zajímavá přednáška a přímo v klubu realizujeme poutavé besedy s představiteli města, předsedou sněmovny, europoslanci a promítáme si videa na téma příroda a historie. Pořádáme i taneční odpoledne s hudbou, občerstvením a bohatou tombolou, kterou si vždy přineseme sami pro další členy klubu.  Dále organizujeme  jednodenní  zájezdy  3x do roka: např. jsme byli na Macoše s prohlídkou krápníkových jeskyní s projížďkou na lodičkách, kterou jsme zakončili  vydatným předem objednaným obědem. Dále exkurzi  v  TOSu  Hulín, kde nás průvodkyně seznámila  s náročnou prací  ve strojírenském průmyslu  a Košíkařské muzeum v Morkovicích, kde jsme sledovali výstavu košíků, zvířecí postavy, z proutí a historii tohoto zajímavého  rukodělného  oboru. Pravidelně se zúčastňujeme výstavních akcí v Květné zahradě, muzeu apod. Ale největší akce jsou týdenní relaxační a ozdravné  týdenní pobyty, které nás vždy dostanou opět do kondice. První jsme absolvovali v květnu na horském hotelu Medlov. Zde jsme pěstovali turistiku a chodili na vycházky, každý podle svých schopností. Také jsme absolvovali dva výlety a to na hrad Pernštejn a na Zelenou horu. Uprostřed týdne jsme se protáhli na sportovním odpoledni. Ozdravný  pobyt  jsme prožili v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Relax s vnějším i krytým bazénem. Koupele v bublinkové vodě a rehabilitace jsme absolvovali každý den. Samozřejmě  jsme navštívili skanzen, sochy z písku a tzv.Svíčkárnu. Den jsme začínali rozcvičkou a po snídani i sportovním dnem. Také jsme absolvovali přednášku o inkontinenci a problémů s tím spojeným.  Pobytem jsme byli nadšeni, vydařil se. A Vánoce byly na dohled a konec roku se také kvapem blížil. Uspořádali jsme zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na vánoční trhy, ledové sochy a nákup krásných svíček. Tak jako každý rok jsme si ozdobili vánoční stromeček. Také nás v klubu navštívil Mikuláš s čerty a anděli, rozdali nám dáreček, neboť  jsme  byli všichni hodní což si nejprve  ověřil čert.  Konec roku jsme slavnostně oslavili i s programem. Z našeho spřáteleného klubu nám přišly členky zazpívat koledy a přednesli krásné básničky a povídání, které nám vhánělo slzy do očí. To je malý výčet toho, co jsme absolvovali v roce 2018 a za to jsme poděkovali členkám našeho výboru za odvedenou práci pro nás.  Začátek roku 2019 jsme zahájili oslavou příchodem Tří králů, kteří nás obdařili písničkou a mlskami. Poté jsme pořádali zájezd do Brna na výstavu Titanik. Všichni jsme si to užívali. Nezapomněli jsme ani na šibřinky. Taneční odpoledne s kvalitní hudbou se hemžilo maskami a převleky. Dále jsme organizovali oslavu MDŽ. Při hudbě i tanci nás ženy obsluhovali naši mužští členové klubu, rozdali nám kytičku a něco dobrého na zub. Největším překvapením na MDŽ bylo vystoupení našich mužů, kteří nám společně zazpívali písničku. Panovala veselá nálada a rozcházeli jsme se s dobrým pocitem. Další únorová akce byla opětovná návštěva Květné zahrady na výstavu kamélií.  Tentokrát jsme měli výborný a fundovaný výklad paní průvodkyně. V našem klubu nezapomínáme ani na významné výročí našich členů dříve narozených.  Předáváme jim vždy malou pozornost, aby věděli, že si jich vážíme. Veškeré akce si fotíme a  dokumentujeme  v naší velké kronice, v které se nachází téměř veškerá činnost našeho Klubu STP-MO1 Kroměříž. Některé naše akce by nebylo možné uskutečnit, pokud by nám nepřispěli na činnost – Městský úřad Kroměříž, sponzoři a Kraj, za to jim patří poděkování.

Chtěli bychom navázat přátelství s kluby seniorů mimo Kroměříž, abychom mohli realizovat společně vybrané akce.

Marie Svozilová