Výroční schůze 2019

Rok se s rokem sešel a Spolek diabetiků Tábor  ve zcela zaplněném zasedacím sále Úřadu práce v “Tabačce” pozval   své členy k tomu, aby zde zhodnotili to,  co se jim podařilo dosáhnout v roce 2018 a poslechli si  co je čeká v roce 2019

Počet lidí s diabetem bohužel stále roste. Sedavý způsob života tomu napomáhá.  Úkolem lékařů je léčit, úkolem spolku diabetiků je prevence.
 
Velice podrobně zpracovaná výroční zpráva ukazuje na velkou činnost spolku v roce minulém . Museli jsme se vyrovnat s tím, co považujeme v rámci edukačně motivační péče za nosné – čili s plaváním., které diabetikům pomáhá.  Táborský bazén procházel rekonstrukcí a tak jsme se snažili poměrně často vyjíždět do sousedního Jindřichova Hradce a jeho bazénového centra. Pro diabetika je důležitá i chůze a tak menší míra plavání byla nahrazena větší mírou kratších či delších vycházek a výletů do blízkého či vzdálenějšího okolí. . Nezapomněli jsme ani na cvičení – to na židlích seniorům velice vyhovuje, je zdravé i zábavné.
Ani na mysl se nesmí zapomínat a tak cvičíme paměť zajímavou formou. Dvakrát jsme v průběhu roku vyjeli na rekondiční pobyt –  nejprve do Nových Hradů a potom jsme se pokusili poznat co nejvíce Krkonoše z místa pobytu v Janských Lázních. Oba pobyty byly opět plné pohybu, cvičení, poznání i zábavy.
A protože to, co vedení Spolku pro  své členy nabízí se líbilo,,  plánujeme pokračovat v tomto duchu i v roce 2019. Změnou je návrat do Táborského plaveckého bazénu. Tím by se tato aktivita měla stát více využívanou.
Výroční schůze byla obzvláštněna vystoupením  pracovnice Záchranné služby paní Křivánkové, která zajímavou formou přiblížila práci záchranářů . A druhým vstupem bylo seznámení zástupkyně fi Johnson-Johnson paní Majerové s novým glukometrem a s jeho využíváním i pomocí “chytrého telefonu” . Je to malý krok kupředu.. Třetím obzvláštněním byla práce žáků čtvrtého ročníku Střední zdravotní školy, kteří spolu se svojí učitelkou v bílých pláštích pracovali jako zkušení zdravotníci a přítomným změřili tlak krve a glykemii. S touto školou nás pojí více společných akcí a Spolek Dia jim za to velice děkuje.. Samozřejmě dík patří i výše zmíněným zástupkyním firem.
Závěrem přítomní schválili složení výboru Spolku diabetiků Tábor v tomtéž složení ve kterém pracovali a pracují.  A tak si přejme, aby i hodnocení tohoto roku bylo na příští výroční schůzi opět přijato s pochvalou i potleskem.
Za Spolek diabetiků – Anna Slunečková