Předsedové seniorských spolků Olomoucka zvolili novou předsedkyni

 

Zasedání zástupců seniorských klubů Olomoucka proběhlo poprvé na půdě krajského úřadu v kongresovém sálu v Olomouci. Jednání se zúčastnili hosté z Centra Semaforu a CK Paprsek, kteří vystoupili se svou nabídkou aktivit pro seniory. Na pořadu jednání byla mimo jiné i volba nového předsedy této seniorské organizace, která sdružuje na 35 seniorských klubů a spolků. Předsedové těchto spolků se již několik let pravidelně z vlastní iniciativy organizovaně setkávají za účelem výměny velmi bohaté programové nabídky volnočasových, sportovních, kulturních i vzdělávacích aktivit pro seniory mimo statutární město Olomouc. Jejich programové nabídky pro seniorský aktivní život jsou velmi pestré, nápadité bohaté a často se stávají tradicí. Příkladem může být třeba Zahradní slavnost ve Velkém Týnci, na kterou se sjíždí senioři ze širokého okolí a shlédnou přehlídku seniorských amatérských tanečních skupin ve Štěpánově se pořádá tradiční Kloboukový bál, v Příkazích 18. Ples seniorů, v Jívové tradiční Květinový bál ve Skrbeni tradiční oslava MDŽ, ostatní spolky pořádají taneční veselice, výstavy svých ručních prací, soutěže ve vaření, sportovní dny, silvestrovská setkání, přednášky odborné i zájmové, sami si organizují zájezdy a výlety nejen po našem kraji ale i do zahraničí. Vzájemná setkávání těchto zástupců je velmi obohacující. Vzájemná spolupráce, získávání nových přátelství, informací, zkušeností, sociálních kontaktů vede ke spokojenému aktivnímu životu seniorů s cílem zamezit osamocení co možná nejdéle. A to se nám úspěšně daří.