Oslava narozenin nejstarších studentů CCV

Centrum celoživotního vzdělávání pořádá každoročně již tradiční oslavu narozenin svých nejstarších studentů. A ta letošní se koná 31. ledna od 13 do 16.30 h. v sále Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, kde se také konají každé úterý a středu přednášky CCV.

Oslava je pravidelně demonstrací mentálního a fyzického potenciálu současné seniorské populace a oslavenci jsou považováni za prototyp úspěšného stárnutí od kterých lze získat návod k tomu, jak se dožít vysokého věku ve skvělé kondici.

Mnozí z nich studují ve vzdělávacích programech Ing. Steinové už celá desetiletí, protože je organizuje nepřetržitě od roku 1987.

Letošními nejstaršími oslavenci jsou: Helena Pechlátová (1922), Maxmilián Šperling  (1924), Soňa Rybičková (1925) a Libuše Mirčevová (1927),celkem však v tomto semestru je zapsáno 16 studentů ve věku 90 a více let. Novináři se mohou s oslavenci setkat mezi 12.00-12.50 h v Domovině.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie, především pak ale pro seniory. Oficiálně vzniklo v roce 2005, ale de facto byly tehdy spojiny různé vzdělávací programy,které Ing. Steinová organizovala na různých místech Prahy,pod jednu hlavičku. Díky svým renomovaným přednášejícím a kvalitnímu obsahu tematických oborů se do každého semestru zapíše kolem 3000 studentů.  Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP), kde vedou ZDARMA doprovodné aktivity studenti CCV. Klub vzájemného porozumění funguje od roku 1990 a sdružuje cca 30 doprovodných aktivit, jako jsou jazykové kurzy různých úrovní, jóga, malování s akademickou malířkou, dámský klub s módní návrhářkou, turistické i taneční kroužky, pilátes, trénování paměti v angličtině aj. Takže v CCV lze nejen studovat, ale také se podělit o svůj potenciál s vrstevníky.

Zápisy do letního semestru 2018/2019probíhají každé úterý a středu v kanceláři CCV v Domovině, Na Maninách 32a,Praha 7 a k dispozici je dvanáct atraktivních oborů:kurz pro uživatele mozku,Psychologie  Tělo a mysl jedno jsou, Co zbylo po SSSR, Umění mimoevropských civilizací, Muslimská víra v dějinách,Šlechtické rody  jejich sídla, Hudba s Lukášem Hurníkem,atd.Více na www.aktivnistari.eu  Součástí CCV je také Experimentálni univerzita pro prarodiče a vnoučata,která běží od roku 2004 ve spolupráci s fakultami pražských VŠ.

Více informací poskytne Ing Dana Steinová na dana.steinova@aktivnistari.eu ,příp.608552113

Centrum celoživotního vzdělávání je od svého počátku samo-financovatelné a nezávislé a jeho další existence závisí pouze na počtu studentů, kteří se do něj přihlásí.

CCV letní semestr 2018-19