Z činnosti KRS Olomouckého kraje

16. listopadu 2018 pořádala Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje v Kongresovém sále KÚ výroční zasedání nově za účasti přizvaných zástupců z jednotlivých členských organizací.Nutno říci, že 90% účast a skoro plný sál, byl  důkazem zájmu o aktivity a činnost KRS, k dnešnímu dni KRS Olomouckého kraje eviduje bez mála 5000 členů.Na pořadu jednání bylo celoroční zhodnocení  všech aktivit Krajské rady seniorů dle schváleného plánu 2018.Hodnotili jsme úspěšné III. Krajské sportovní hry seniorů, III. Mezinárodní sportovní hry seniorů RSCR  –Olomouc 2018,reprezentativní  účast KRS na sportovních hrách na Slovensku a v Polsku,příhraniční spolupráci KRS s Opolským vojvodstvím a s Jednotou důchodců Slovensko,  oslavy Dne seniorů –Babička roku,aktivity KRS Olomouckého kraje ve spolupráci s krajem,virtuální Univerzitu třetího věku ve spolupráci s ZŠ v Doloplazích, spolupráce KRS Olomouckého kraje na strategickém dokumentu Olomouckého kraje –koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019 -2022 týkající se aktivit podporujících seniory.Velmi kladné hodnocení si zasloužil zážitkový  projekt KRS Olomouckého kraje II. Táborová škola v přírodě pro seniory 2018,za podpory kraje , jejíž podstatou bylo umožnit seniorům pobyt v bezpečném a řízeném prostředí a  zúčastnit se  skupinových aktivit, socializačních programů zaměřených na jejich celkovou aktivizaci a mimo jiné poskytování informací důležitých pro jejich každodenní život.Unikátní týdenní retro tábor s mezinárodní účastí v letošním roce absolvovalo 106 seniorů.Celkové hodnocení samotných účastníků této aktivity a současný obrovský zájem o další ročník,  je velkou motivací pro Krajskou radu seniorů uspořádat třetí ročník 2019.

Velké oblibě se těší zajímavé chytré semináře, které krajská Rada seniorů pořádala ve spolupráci s krajem ale také třeba s kanceláří Ombudsmana pro zdraví, či Sdružením spotřebitelů. Hojná účast, četné dotazy, příklady dobré praxe a vzájemný dialog přednášejících s posluchači otevřely další možná témata do budoucna.

Seniorské cestování 2018, projekt kraje zhodnotil host pan Tomáš Weber z oddělení cestovního ruchu z Odboru kanceláře hejtmana.KRS velmi kladně hodnotila vstřícnost hejtmanství k jejich návrhu uspořádat také dotované zájezdy pro zdravotně hendikepované seniory, byly vypraveny dva autobusy, tedy 100 účastníků absolvovalo wellness zájezd do Velkých Losin. Další skvělou zprávou bylo přijetí návrhu KRS uspořádat v rámci „Seniorského cestování 2019“ výměnné zájezdy s Moravskoslezským krajem, tedy konkrétně cca pět dotovaných zájezdů pro Olomoucký kraj do Moravskoslezského a naopak.

Předsedkyně KRS přednesla návrhový plán aktivit KRS pro rok 2019 a vyzvala přítomné zástupce jednotlivých členských organizací, aby případné své návrhové aktivity poslali písemně do 10.ledna 2019.Předsedkyně dále přednesla závěrečné zprávy k čerpání dotací a seznámila přítomné s úspěchy Rady seniorů ČR.

KRS Olomouckého kraje nabízí seniorů zvýhodněné relaxační pobyty v Piešťanech a nově také týdenní wellness pobyty v hotelu MAS*** v Sezimově Ústí.

O svých aktivitách krajská Rada seniorů Olomouckého kraje pravidelně informuje na webových stránkách RSCR ale také prostřednictvím pravidelného sloupku v Moravském senioru. Je toho opravdu hodně, co se krajské Radě seniorů Olomouckého kraje podařilo ve prospěch seniorské populace, ale ještě více můžeme společně udělat už třeba v lednu 2019, těšíme se na vás, přidejte se k nám.

Závěrem bych chtěla jménem Krajské rady seniorů Olomouckého kraje poděkovat hejtmanství a krajskému vedení za silnou celoroční podporu seniorských aktivit, bez které by tyto aktivity nemohly být realizovány. Také vyslovujeme velké díky všem partnerům,podporovatelům a příznivcům za podporu, vstřícnost a dosavadní spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje.

Milí senioři, děkuji vám za čas, který jste věnovali tomuto sloupku. Mějte krásné dny vždy s úsměvem a dobrou náladou.

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje