Mezinárodní konference Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů


V pražském hotelu Olšanka proběhla la v pátek 30. listopadu od 9,30 hodin Mezinárodní konference Rady seniorů ČR s názvem Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů. Záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. Mezi hosty nechybě ani premiér Ing. Andrej Babiš, které v úvodu k přítomným rovněž promluvil. Ve svém projevu hovořil nejen o tom, co jeho vláda pro seniory udělala, ale vysvětloval také, jaké kroky chystá a poměrně podrobně je popsal a vysvětlil, v závěru pak popřál všem přítomným i krásné Vánoce. Jeho vystoupení vzbudilo velkou pozornost a bylo oceněno potleskem. Zatímco premiér opustil sál, aby stihl další bod svého nabytého programu, slova se ujal ministr zdravotnictví. I on mluvil velmi konkrétně o tom, jaké kroky pro zlepšení situace ve svém resortu, hodlá podniknout. A stejně jako premiér po svém proslovu s omluvou odešel.

S prezentací Doba dožití a doba dožité ve zdraví s návazností na dostupnost zdravotní a lázeňské péče pro české seniory vystoupil Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda a ekonomický expert Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel rehabilitačního ústavu LRS Chvaly v Praze. Vysvětloval, proč některé nemocnice vypadají tak, jak vypadají… Proč se bojí oddělení kvůli rekonstrukci či jen malování zavřít. Kvitoval, že ministr zdravotnictví před ním jasně pojmenoval některé problémy českého zdravotnictví, neopomněl ale dodat, že je také důležité je začít řešit.

Prezentaci na téma Zdraví seniorů a péče o ně v mezinárodním kontextu přednesla náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. Mluvila o tom, proč je důležité i po delší hospitalizaci v nemocnici pacienty doléčit, řádně s nimi rehabilitovat a vracet je do domácího prostředí, kde jim je nejlépe a nikoli je nechávat v léčebnách dlouhodobě nemocných. Mluvila o reformě zdravotní péče, která je zaměřena na péči primární – týká se tedy praktických lékařů, kteří by měli mít více kompetencí. Cílem je výrazně zlepšit péči o pacienta.

Dostupnost moderní léčby seniorské populaci bylo téma, jemuž věnoval MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D, ředitel institutu pro zdravotní ekonomiku a technology asessment, o.ps. Zmínil se o tom, jak je pro seniory důležité očkování, ale proočkovanost seniorské populace v ČR je velmi nízká. MUDr. Doležal vyčíslil, kolik peněz by se v resortu zdravotnictví ušetřilo, pokud by se proočkovanost zvýšila. Pro dostupnost kvalitní zdravotní péče pro seniory je třeba se také zaobírat omezením úhrad na léky. Zdůraznil nutnost prevence ve zdravotnictví a mluvil o jejím podceňování. Velký význam podle něj má i edukace obyvatelstva.

Po přestávce pak vystoupil MUDr. Martin Šrámek, primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha, který hovořil na téma Jak předcházet onemocnění ve vyšším věku. Vysvětloval, jal poznat příznaky mrtvice, apeloval, aby včas přijeli do nemocnice tak, aby se nim včas dostalo účinné pomoci.  Lékové interakci se ve své prezentaci věnoval PharmDr. Josef Suchopár, statutární ředitel společnosti. Jako příklad, kdy se užívání léků nedá ani při nejlepší vůli zvládat správně, uvedl ženu, která užívala 66 různých léků! Upozorňoval i na duplicitu, kdy pacienti užívají dva, někdy i tři stejné léky denně. Senioři většinou mívají více nemocí, na ty samozřejmě užívá léky, pak ale zakoupí pod vlivem reklamy další volně prodejné léky, k tomu přidá potravinové doplňky a je téměř jisté, že se lékové interakci nevyhnou.

Proočkovanosti seniorů se ve své prezentaci věnoval dr. Zdeněk Pernes. předseda Rady seniorů ČR. Díval se na problematiku očima seniorů, kteří mají určitý příjem a z něj musí uhradit náklady spojené se základními životními potřebami. Teprve po úhradě nákladů nezbytných přicházejí na řadu náklady zbytné a úhrada očkování se mezi nimi krčí logicky vzadu.

V obědové přestávce proběhla rovněž tisková konference, které se zúčastnila i náměstkyně ministra zdravotnictví, což se ukázalo býti velmi přínosným.

Po obědě se pak ke slovu dostali zahraniční hosté. Jako první oslovil přítomné maršálek opolského vojvodství. Po něm pak hovořil viceprezident mezinárodní seniorské organizace EURAG Japp van der Spek. Krátce po půl čtvrté byla konference ukončena.

VŠECHNY PREZENTACE, KTERÉ ZAZNĚLY, NAJDETE NÍŽE

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc - Plnění memoranda o „Dostupnosti zdravotní péče seniorům“

 MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR - Zdraví seniorů a péče o ně v mezinárodním kontextu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment - Dostupnost moderní léčby v seniorské populaci v kontextu kvality života a udržitelnosti české ekonomiky

Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala AČMN, LRS CHVALY, FHS UK - ŽIVOT ČECHŮ VE ZDRAVÍ ….A JEJICH DALŠÍ VYHLÍDKY

Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rs ČR - Problematika proočkovanosti seniorů v ČR

MUDr. Martin Šrámek, primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha - Jak předcházet onemocnění ve vyšším věku se zaměřením na CMP

PharmDr. Josef Suchopár - Lékové interakce a senioři

Roman Kolek  – Vícemaršálek Opolského vojvodství - Zdravotní aspekty života polských seniorů z hlediska kvality a dostupnosti zdravotní péče v Polsku

 Jaap van der Spek, viceprezident EURAG - How do we care? A new program for care and cure