Strakoničtí senioři na návštěvě ve školce

Rada seniorů města Strakonice přijala pozvání na návštěvu  ZŠ  ve Vacově.  Na návštěvu jsme přijeli 19.11.2018 ve 13.00 hodin , prohlédli jsme si třídy , kde mají děti školní družinu a zúčastnili se  tvoření  vánočních   dekorací. S dětmi jsme prožili krásné odpoledne. V úterý 20.11.2018 pak proběhlo další tvoření  tentokrát připomínalo blížící se čas vánoc. Pod vedením lektorky paní Marcely Novákové se tvořily vánoční dekorace .Každá žena si vyrobila andělíčka , naučily jsme ze stužky vázat krásné – ozdobné mašle, které bylo možné si ještě dozdobit  a na závěr si každá ještě ušila skřítka. Všem se moc líbilo , prožily jsme pohodové dopoledne .