BESEDA „O NÁS A PRO NÁS“

Tak by se dalo  nazvat setkání  seniorů s představitelkou Policie  ČR v Liberci, které se uskutečnilo  31.10.2018 v  Libereckém Koloseu. Přednáška poručice Mgr. Šrytrové  byla zaměřena na  nebezpečí, jemuž mohou být senioři vystaveni.  Formy a způsoby podvodů  se změnily, zejména dochází k využívání  telefonů  a  zpráv po internetu. Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse, kde senioři sdělovali své osobní zkušenosti jak s podvodníky, tak s pomocí,  již jim policie poskytla. Závěrem byl také seniorům předložen malý test, jak znají důležitá  čísla  pro případ, kdy potřebují  přivolat  pomoc.

Lze konstatovat, že 80% seniorů  ze zúčastněných  má velmi dobré znalosti, což považujeme za  výsledek dobré spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje, který dlouhodobě  podporuje  semináře a besedy  s touto tématikou pro seniory.

Bedřiška Klíchová