Aktivní senioři nesedí doma – pokračujeme

 

Po prázdninách jsme měli naplánováno mnoho akcí, které postupně plníme. V polovině září devět členek úspěšně reprezentovalo naši republiku, Bruntál i školu na Mezinárodních olympijských hrách pro studenty třetího věku ve Zvolenu. Tam jsme mezi účastníky z Turecka, Rumunska, Ukrajiny, Polska, Španělska, Portugalska a Slovenska získaly stříbrnou a bronzovou medaili a v bowlingu mezi 16 družstvy jsme získaly 7. místo.

Podzimní počasí přálo krásné procházce z Karlova do Malé Morávky a výletu do Olomouce. Navštívili jsme Vlastivědné muzeum, kde byla vystavena vzácná státovka, pak jsme prošli výstaviště Flora Olomouc, zazpívali si s Viktorem Sodomou a ještě šlápli do pedálů na Ološlapu a projeli se městem s výkladem průvodce. Maximálně využíváme slev pro seniory, proto jsme se vydali do Litovle na exkurzi do pivovaru s ochutnávkou 9 druhů piv, prohlédli si pivovarské muzeum a po obědě a prohlídce náměstí se zase vydali zpět domů. Další výlet do Kopřivnice bude s prohlídkou Technického muzea a pak přejedeme do Frýdku – Místku na exkurzi výrobny Marlenka.

Rádi si zasportujeme, proto chodíme na bowling, kde každý bojuje sám za sebe. Několik členů vyrazilo ještě na výlety na kolech. Každý měsíc využíváme akcí, které pro seniory pořádá muzeum v rámci programu Muzeum pro seniory. Spolupracujeme s Domovem Pohoda, kde se koná mezigenerační setkávání s dětmi MŠ, ZŠ a klienty domova.

Závěr roku patří česko – polskému kulturnímu projektu Více společného světla. Několik členek chodí do kurzu polštiny, měli jsme setkání s režisérem Morávkem, jeli jsme do Opole na setkání s polskými kolegy. Ti měli pro nás připravené workshopy a čeká nás v polovině prosince společné vystoupení na náměstí a v divadle v Bruntále. Po novém roce znovu pojedeme do Opole na tříkrálový průvod.

Oslavy 100 let založení republiky probíhalo ve Společenském domě, kam jsme přišly v dobovém oblečení a sklidily úspěch. Program byl velice pestrý, pohodový a důstojný tomuto výročí.

Za svoji činnost jsme obdrželi od Krajské rady seniorů MS kraje Čestné uznání za dlouhodobou vysoce aktivní činnost. V rámci republikového projektu SenSen Nadace Charty 77 v kategorii Nejlepší klub roku 2018 jsme získali Čestné uznání s finanční odměnou. Své úspěchy si připomeneme na členské schůzi, kde budeme mít kromě oficiální části i kulturní vystoupení s překvapením, tanec s hudbou a občerstvení.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za finanční podporu Městu Bruntál, za vzájemnou spolupráci se sociálním odborem a odborem kultury Města Bruntálu, dále pracovníkům Muzea Bruntál a Centra pro seniory Pohoda, vedení školy a žákům ZŠ Okružní v Bruntále. Těšíme se na další spolupráci a setkávání s vámi i v roce 2019.