SLOVO PŘEDSEDY RS ČR PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,  

volby skončily, nastal čas hodnotit výsledky. Česká demokracie pokulhává. Politická kultura a korektnost se nenosí. Vítězové voleb jsou v řadě měst obcházeni. Vznikají koalice bez vítězů a nebo dokonce koalice všech proti vítězům. Politici hledají programové průniky a připravují koaliční smlouvy. Bude zajímavé sledovat, zda a do jaké míry bude personální obsazení radnic odpovídat volebnímu výsledku. Obávám se, že v některých městech převážily stranické nad veřejnými zájmy a někde dokonce zájmy osobní. Český stranický politický systém zase prokázal, co umí a čeho a všeho je schopen.  Nerespektování vůle a zradu na voličích považujeme za projekt nedůstojný, nekorektní, věrolomný, neuvážený a také rizikový. Seniorští voliči jsou velkým, čestným, aktivním a vyzrálým elektorátem, který zradu a podvody neodpouští. Získané poznání se bude hodit, příští rok máme volby do Evropského parlamentu a za dva roky volby do krajských samospráv.

Pro Radu seniorů České republiky je ale důležité jak nové personální obsazení radnic uchopí aktuální seniorská témata, kterých zejména ve velkých městech není málo. Hovořím o výstavbě seniorského bydlení, která je silně zanedbána, o dalším rozvoji terénních sociálních služeb, o kvalitní lékařské péči  v městských nemocnicích, o další výstavbě městských Domovů pro seniory, kterých je stále málo a v neposlední řadě také o rozvoji a podpoře městských klubů důchodců i městských Rad seniorů při organizování volnočasových, vzdělávacích, sportovních a turistických aktivit. Před volbami jsme kandidující politiky požádali:

  • o zajištění finanční dostupnosti nájmů v městských nájemních bytech pro osamocené seniorky a seniory,
  • o výstavbu městských malometrážních bytů a bytů s pečovatelskou službou pro seniorskou populaci,
  • o městskou hromadnou dopravu zdarma pro osoby starší 70 let a alespoň 75 % slevy pro osoby starší 65 let,
  • o 50 až 70 % seniorské slevy v městské kultuře, vzdělávání, v městských bazénech, lázních a zoologických zahradách,
  • o podporu a rozvoj „senior taxi“ se slevou dopravních tarifů,
  •  o rozvoj bezplatných poraden pro seniorskou populaci a v neposlední řadě také
  • o důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů v každém městě a obci.

Velmi nás potěšilo, že většina politických stran, hnutí a volebních uskupení naše náměty a požadavky akceptovala ve svých volebních programech. Při jejich realizaci nabízíme podporu a pomoc prostřednictvím krajských a městských Rad seniorů. Máme je ustaveny a dobře pracují ve všech krajských i v řadě statutárních měst.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji Vám všem, kteří jste splnili svoji občanskou povinnost a říjnové volby osobně podpořili. Rada seniorů ČR vyhodnotí programové závazky ustavených vládnoucích koalic v krajských a statutárních městech a nové vedení Svazu měst a obcí vyzve ke smluvně uzavřenému partnerství a spolupráci. Prosíme o Vaše informace, stanoviska a podněty.

V Praze dne 14. října 2018,  Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů  ČR