Měšťanská beseda v Plzni patřila seniorům

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční koncert k mezinárodnímu dni seniorů připravila Rada seniorů Plzeňského kraje (RS PK), který se konal pro dříve narozené občany kraje dne 4.10.2018. Při výběru účinkujících měli organizátoři opět šťastnou ruku, protože zvolili malý jazzový orchestr vedený Janem Veverkou.  Orchestr Swing Melody Ostrov přináší posluchačům jazz a swing 30. a 40. let.

Koncert zahájil předseda RS PK p. Leoš Jochec společně s náměstkyní primátora pro školství a sociální oblast pí Evou Herinkovou. V úvodním slovu zmínil předseda RS PK pozitivní změny týkající se seniorů (slevy v dopravě, budoucí zvýšení penzí), ale upozornil také na nekorektní přístup některých soukromých zařízení vůči seniorům.

Vystoupení orchestru Swing Melody Ostrov bylo zcela zaplněným sálem přijato velmi příznivě a zejména senioři a seniorky vyššího věku zavzpomínali na doby, kdy na tuto hudbu a konkrétní skladby tančili.