Krajská soutěž ke 100.výročí vzniku Československa

Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje za vydatné podpory hlavního partnera akce obce Velká Polom připravila vědomostní soutěž ke stému výročí založení samostatného Československa. Soutěže, která měla celkem deset oblastí po deseti otázkách z bohaté historie Československa, se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje. Příjemně strávené říjnové odpoledne v sokolovně obce Velká Polom moderoval předseda místního Senior klubu Radim Holeček, který se významně podílel na celé přípravě akce s členy Krajské rady seniorů MSK. Okruh otázek se týkal např. geografie, kultury, sportu, přírody, nechyběla ani politická historie, čeští velikáni nebo i zajímavosti z kraje. K nim pak přibyla jedna soutěž dovednostní – skládání na čas rozstříhané mapy České republiky. Závěrečné vyhodnocení bylo přijímáno s velkým napětím, protože nikdo netušil, jak si vedly jiné soutěžní týmy. Výsledky všem potom sdělil předseda poroty Pavel Gluc a potvrdil, že soutěžící prokázali velmi dobré, až mimořádné znalosti. O konečném vítězi muselo rozhodnout až dodatečné kritérium a to byl průměrný věk celého týmu! Prvenství tak získala trojice seniorů z Klubu důchodců Střítež ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Druhou příčku obsadil Klub důchodců Bílovec (Figalla, Figallová a Klosová), třetí pak skončil ženský tým Seniorů ČR – Ostrava (Czorniaková, Darmovzalová a Sucháčková).

Karel Moškoř