Jednání s ministrem školství

  Dnes krátce po poledni přijal delegaci Rady seniorů ministr školství mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga Ph.D. Na jednání jej doprovodil státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč. Radu seniorů zastupoval její předseda dr. Zdeněk Pernes, dále pak předsedkyně krajské Rady seniorů hlavního města Praha Ing. Dana Steinová, která vede centrum celoživotního vzdělávání a věnuje se rovněž trénování paměti a mozkovému joggingu a nechyběl ani předseda zdravotní komise Rady seniorů a zároveň vysokoškolský pedagog prof. MUDr, Pavel Kalvach CSc.

Schůzku ve stručnosti zahájil pan ministr a poté se ujal slova předseda Rady seniorů. Seznámil jej se sportovními aktivitami, které její organizace a kluby provozují s tím, že na vypsané dotační tituly ale nedosáhnou, neboť zpravidlka nejde o činnost pravidelnou, ale spíše rekreační a požádal jej o zohlednění v programech na nadcházející období. Vrátil se také k problému, který již diskutoval s bývalou ministryní Kateřineou Valachovou (více o tomto jednání zde), a to téma mezigeneračních vztahů a solidarity a nutnosti jejich výuky na školách.

Pak se slova ujala Ing. Steinová, která ve stručnosti hovořila o své práci a vzdělávání seniorů a poté na základě dlouholetých zkušeností s trénováním paměti (Česká společnost trénování paměti a mozkového joggingu fukguje v ČR již přes 20 let) uvedla, že by bylo přínosné paměť trénovat i v rámci běžné výuky. Poté přišla s návrhem na ojedinělý projekt, který by seniorům umožnil absolvovat plně akreditovaný kurz, který by jim posléze umožnil pracovat i po dosažení důchodového věku v sociálních službách. Doplnila, že vychází z faktu, že populace stárne, dá se tedy očekávat, že poptávka po sociálních službách poroste, avšak velmi pravděpodobně budou chybět kvalifikovaní pracovníci. Tímto projektem by si senioři, pokud by měli chuť a dovolovalo to jejich zdraví, mohli k ne právě vysokým důchodům přivydělat a zároveň by zaplnili mezeru.  Profesor Kalvach pak otevřel otázku kvality školství, ale také chování studentů, a to na příkladu čísel útoků žáků na učitele a upozornil na chybějící efektivní nástroj, jak zvládat rostoucí agresivitu. S ministrem se shodli na tom, že je třeba pracovat na navrácení prestiže učitelskému povolání.

Poté pan ministr spolu se svým tajemníkem odpovídali a diskutovali velmi konstruktivně veškeré body, takže schůzka byla nakonec delší, než pan ministr původně plánoval a kdyby nebyl odvolán k dalšímu jednání, pravděpodobně by se debatovalo ještě déle.