Zemřel prof. Solich, jeden ze zakladatelů Rady seniorů

Po dlouhé těžké nemoci zemřela 2. září jedna z nejvýznamnějších osobností sjednoceného seniorského hnutí – prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. Rada seniorů vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině. Profesor Solich byl emeritním profesorem Univerzity Karlovy a dlouholetým představitelem sjednoceného důchodcovského hnutí, ve kterém zastupoval Svaz důchodců České republiky. Profesor Solich stál u samotného zrodu Rady seniorů. Pracoval v koordinačním výboru organizací důchodců a zdravotně postižených i v orgánech Rady seniorů ČR. Od roku 2006 pak stál v čele bezplatné seniorské poradny pro Královéhradecký kraj. U příležitosti  10. oslav vzniku Rady seniorů pak převzal ocenění za dlouholetou a nezištnou práci ve prospěch seniorů.