Výjezdní zasedání krajské Rady seniorů Zlínského kraje

Krajská Rada seniorů Zlínského kraje uspořádala dne 6. 9. 2018 výjezdní zasedání, na němž hodnotila svoji činnost v rámci desetiletého výročí založení krajské Rady v tomto kraji. Zsedání se uskutečnilo na lodi Morava, která plula po Baťově kanále. Přítomní  nejen zavzpomínali na úplné začátky vzniku RS, ale hodnotili i činnost současnou, mnohdy složitou, kvůli nedostatku finančních prostředků, což omezuje aktivitu rady. Doprava k lodi byla zajištěna autovláčkem, jehož majitel je již tři roky členem KRS ZK. Po oficiální části předsednictvo RS připravilo malé občerstvení. Na toto zasedání bylo pozváno družstvo žen Klubu seniorek Ratiboř, kterým poblahopřála a poděkovala za vzornou reprezentaci předsedkyně Krajské rady seniorů Iva Pilková. Tyto ženy úspěšně absolvovaly první Krajské sportovní hry ve Zlíně, které uspořádala krajská Rada seniorů. Následně se zúčastnili Mezinárodních sportovních her v Olomouci, odkud přivezli řadu medailí. Další část tohoto setkání byla zaměřena na plánování činnosti do budoucna a volnou zábavu, kterou zpestřila návštěva pana senátora Iva Valenty.

Iva Pilková, KRS ZK Zlín