Kulatý stůl ve Zlíně

Je už tradicí krajské Rady seniorů Zlínského kraje uspořádat před každými volbami předvolební kulatý stůl na radnici Statutárního města Zlína. I letos byli pozváni občané seniorské populace, aby se seznámili s lídry jednotlivých politických stran a hnutí, kteří kandidují do zastupitelstva Města Zlína, příp. se uchází o post primátora. Kromě hlavního účelu seznámení kandidátů široké seniorské populaci bylo seznámení s jejich názory a v případě zvolení jejich návrhy činnosti prosazující zlepšení ve všech oblastech života seniorů.

Pozvání na tuto akci přijal kromě lídrů stran i předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes, který kulatý stůl s přehledem moderoval. Mimo jiné konstatoval, že krajská Rada seniorů ZK je v celé republice jediná, která kulatý stůl uspořádala. V živé diskuzi odpovídali jednotlivý aktéři s příslibem, že pro seniory budou pracovat zodpovědně a vynasnaží se naše požadavky plnit. Zvláště pan primátor MUDr. Adámek přislíbil dokončení rozpracovaných úkolů při zvolení a pokračování ve funkci primátora.

Po zrhuba dvouhodinové debatě se v dobré pohodě kulatý stůl ukončil s příslibem všech seniorů k účasti v komunálních volbách. Pro které kandidáty budou hlasovat se rozhodnou po zvážení.

Iva Pilková