Jednání představitelů Rady seniorů s ministrem zdravotnictví

Po té, co se vláda premiéra Andreje Babiše získala ve sněmovně důvěru, obrátilo se vedení Rady seniorů na nové ministry. Zaslalo jim nejen blahopřejné dopisy ke jmenování, ale požádalo také o setkání, kde by se, stejně jako tomu bylo v minulosti, ustavila pravidla schůzek, na nichž by se řešila seniorská témata. Jako první zareagoval ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

V pátek 17. srpna se v sídle ministra zdravotnictví uskutečnila. Radu seniorů zastupoval předseda dr. Zdeněk Pernes a předseda zdravotní komise Rady seniorů prof. MUDr. Pavel Kavlach, CSc. Ministra na jednání doprovodila jeho náměstkyně MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH.

Předseda Pernes v úvodu představil zástupce Rady seniorů a stručně shrnul také to, jak v minulosti spolupráce Rady seniorů a ministerstva zdravotnictví probíhala. Uvedl přitom, že pro seniorskou centrálu je ministerstvo zdravotnictví jedno z klíčových. Seznámil také ministra Vojtěcha s akcí, kterou Rada seniorů plánuje na konec listopadu, a to s mezinárodní konferencí o zdravotnictví. Požádal jej o záštitu a neoficiálně jej na akci pozval.

Pak přednesl dva problémy, které Rada seniorů s ministerstvem zdravotnictví řeší. V první řadě to jsou povinné lékařské prohlídky řidičů-seniorů. Rada seniorů požaduje, aby tyto prohlídky byly i v České republice součástí prohlídek preventivních, jako je tomu v jiných zemích a byly tedy  pro seniory bezplatné. Popsal také ministru Vojtěchovi, jak systém funguje například v Rakousku a Německu a neopomněl dodat, že Rada seniorů ví, že nestačí pouze snaha a dobrá vůle ministerstva zdravotnictví, ale že je tato problematika rovněž v gesci ministra dopravy a proto požádala o schůzku i ministra dopravy. Dále opakoval požadavek, který vznášel na jednáních opakovaně bývalý statutární místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil, a to příspěvek na relaxačně-zdravotní pobyty seniorů tak, jako je tomu na sousedním Slovensku. Uvedl přitom, že tato vláda je k seniorům alespoň zatím velmi vstřícná, což Rada seniorů velmi oceňuje.

Upozornil také na signály seniorů, že v malých lékárnách není dostatek léků, na což zástupci ministerstva reagovali slovy, že o tomto problému vědí a hledají systémové řešení. V této souvislosti pak předseda Rady seniorů uvedl, že Rada seniorů podporuje diskutované elektronické recepty, očekává ale, že díky tomu bude řešena i léková interakce. Ministr Vojtěch ujistil, že i on to považuje za samozřejmost a přislíbil, že od příštího roku by se to mělo stát skutečností.

Profesor Kalvach poté seznámil zástupce ministerstva ve stručnosti s  Memorandem za dostupnost zdravotní péče seniorům, která Rada seniorů představila na konferenci na téma Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů?, kterou uspořádala v prosinci 2013 a které tehdy podpořily všechny politické strany s výjimkou ODS a TOP 09. Zdůraznil zejména, že Rada seniorů podporuje růst plateb za státní pojištěnce s cílem alespoň se přiblížit úrovni obvyklé v zahraničí. Uvedl také. že Rada seniorů stále postrádá systémovost ve zdravotnictví. Jasnou představu o tom, jaké procento sektoru bude státní a jaké zdravotní, kterých oborů se bude dotýkat a podobně.

Diskutovalo se také o dlouhodobé péči, o rozvoji nemocnic, jak systémově řešit nejen problematiku lékařů sester či vybavení, ale také to aby se investovalo do rekonstrukce a opravy budov.  Aby byl zajištěn určitý standard a kultura prostředí pro pacienty a personál. Na palčivost tohoto problémů se narazilo zejména v souvislosti s letošním horkým létem, kdy se ukázala absence klimatizací v mnoha českých nemocnicích, někde dokonce i na jednotkách intenzivní péče.

Po necelé hodině bylo setkání ukončeno.