PROHLÁŠENÍ RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY k důsledkům kauzy H – Systém pro seniory v Horoměřicích

Soud rozhodl, důchodci z Horoměřic mají své domky zaplatit potřetí!

Zdá se, že právní stát a spravedlnost jsou v  České republice odlišnými kategoriemi. Zasloužený klid a pohoda podzimu života 42 seniorů z Horoměřic jsou po rozhodnutí Nejvyššího soudu z 24. července 2018 v troskách.

Ano stát selhal!

Bolestná kauza z Horoměřic prokazuje, že stát nedokázal ohlídat investice svých občanů, nedohledal zloděje po jejich rozkradení a následně újmu v milionových částkách nahradil pouze sporadicky. Soud dovolil, tj. nezabránil bezradným lidem podruhé vložit miliony a dostavět svá obydlí a nyní bez náhrady odebírá to, co není jeho a co bylo velkým úsilím vybudováno. Říkáme tomu zhodnocení konkurzní podstaty nekalými praktikami a v rozporu s pravidly dobrých mravů. Říkáme tomu nespravedlivé a bezdůvodné obohacení úpadce. Stát tedy nezajistil spravedlivý proces, pachatelům nezabránil užití nakradeného majetku a nakonec nekvalifikovanou změnou občanského zákoníku sám řešení kauzy významně zkomplikoval. Sečteno a podtrženo, fakta prokazují jednoznačné a nezpochybnitelné selhání státu! Jmenovaní insolvenční správci první a druhý, insolvenční soud i soudy obecné až po soud nejvyšší jsou jeho instituty a jeho nástroje k prosazení spravedlnosti. Jde o službu občanům, na kterou spoléhají a kterou také financují. Vyzýváme český stát k převzetí odpovědnosti.

Radě seniorů České republiky nepřísluší hodnotit kvalitu práce české justice a už vůbec ne podle jednoho rozhodnutí. Naopak, využíváme této příležitosti, abychom ještě jednou poděkovali Ústavnímu soudu za navrácení zrušené slevy na dani 150 000 pracujícím důchodcům z roku 2014.

Rada seniorů ale má právo a také odpovědnost ve vztahu k ohroženým seniorským rodinám z Horoměřic. Senioři z Horoměřic nemají možnost ze svého důchodu zaplatit svá obydlí potřetí. Řada z nich splácí půjčky z minulosti a z důvodu věku další půjčky nedostanou. Snad kromě nějakých lichvářských, nebo prostřednictvím Amerických hypoték, nabídek jistě bude mnoho. S ohledem na české zkušenosti žádnou z uvedených variant nedoporučujeme. Přitom musejí zaplatit úhradu pozemků pod postavenými byty, které jejich nejsou.

Rada seniorů ČR důrazně odmítá nehorázné rozhodnutí státu o vystěhování družstevníků a o zaplacení těžce vybudovaných obydlí potřetí! Naopak požaduje odškodnění všech klientů firmy H – Systém, především však 42 příjemců starobních a 1 příjemce invalidního důchodu žijících v této lokalitě za průtahy soudních sporů, které trvají neuvěřitelných 18 roků!

Rada seniorů ČR děkuje prezidentu i premiérovi České republiky a také hejtmance Středočeského kraje za obětavost a snahu pomoci při řešení kauzy H – Systému z Horoměřic.

Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR