Druhé slovo předsedy Rady seniorů ČR k aktuální politické situaci v roce 2018

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

čas plyne. Přesně před půl rokem jsme se osmělili vyzvat Vás k volbě prezidenta Zemana a partnerské politické strany, tj. ČSSD, KDU-ČSL a KSČM, ke sněmovní  podpoře vlády premiéra Babiše. Důvodem byla historicky nebývalá vstřícnost k seniorské populaci. Vše se stalo. Pan prezident Zeman dostal Vaši podporu a volby vyhrál a menšinová koaliční vláda se stala plnohodnotnou v brzkých ranních hodinách 12. července. „Pro vládu“ hlasovalo 105 ze 196 přítomných poslanců. Povinností předsedy Rady seniorů ČR je v této souvislosti poděkovat nejen vedoucím představitelům a orgánům partnerských politických stran, které naši výzvu akceptovaly, ale též všem řadovým členům České strany sociálně demokratické, kteří vznik vlády vstřícné k seniorům ve stranickém referendu osobně podpořili. Přátelé, děkuji Vám.

Ano, plnohodnotná vláda vznikala na české poměry nebývale dlouho. Politici dokonale předvedli „o co jim jde, co umějí a až kam jsou připraveni jít“. Dokonce se zdálo, že někteří politici chtějí také v celostátním měřítku použít své zkušenosti krajské, tj. proti vůli voličů odstavit vítěze voleb z rozhodování o věcech veřejných a vládu ustavit bez něj! Zajímavé bylo také sledovat ochotu politiků vzdát se svého vlivu při definování váhy a vztahů mezi přímou a zastupitelskou demokracií. Osobně jsem několikráte nabýval dojmu, „že politikům nejde o občany, ale pouze a především o sebe“! Sečteno a podtrženo, po půl roce politických hrátek jsme o hodně dál, národ poznal „kdo kdo jest“, uvidíme, jaké budou výsledky senátních a komunálních voleb?

Menšinová koaliční vláda se sama nazývá vládou levicově středovou, pravicové strany ji označují za vládu levicovou. Se zájmem jsem sledoval, jestli tomu tak jest, a jaké nové levicové prvky se objeví v Programovém prohlášení druhé vlády premiéra Babiše. Při věcném porovnání obou dokumentů zjistíte, že „Programové prohlášení“ menšinové koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD podporované KSČM obsahuje oproti Programu první vlády premiéra Babiše 31 nových ustanoveníZ toho 24 ustanovení naplňuje kritéria levicí prosazovaného společenského pokroku, 4 naopak a zbytek ustanovení je možno považovat za pravicově či levicově neutrálních. Za přínos pro seniorskou populaci je možno považovat nových ustanovení pět. Naopak k naší velké lítosti z nového Programového prohlášení vypadl konkrétní závazek vlády „postavit 4 – 6 tisíc bytů během vládního působení a pro další období připravit výstavbu v obdobném rozsahu“. Nadále v  „Programovém prohlášení“ zůstávají závazky vlády k uskutečnění pro seniory vstřícné penzijní reformy a schválení zákona o finančně dostupném bydlení pro osamocené seniorky a seniory z nájemních bytů. Desetitisíce osob žijících ve stresech v  Praze, Brně a v některých krajských městech tak mají velkou naději. V „Programovém prohlášení“ naleznete též závazek zajistit osobám 65+ tří čtvrtinové slevy jízdného v železniční a autobusové dopravě. A konečně v programovém prohlášení naleznete závazky vlády k růstu důchodů, ke snížení daňového zatížení seniorské populace, k zamezení lichvářských půjček, k ochraně zadlužených seniorů a dětí, k rozšíření sociálních služeb potřebným, k zajištění sociálně únosných cen elektřiny a tepla, férových cen vodného a stočného a v neposlední řadě též nový závazek vlády zapojit do plnění svých priorit též profesní a zájmová sdružení. Doufáme, že mezi nimi bude také Rada seniorů České republiky.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkujeme Vám všem, kteří jste výzvu Rady seniorů ČR akceptovali a svým hlasem podpořili zvolení prezidenta Zemana.

Blahopřejeme druhé vládě premiéra Babiše k vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou a děkujeme partnerským ČSSD a KSČM za akceptování výzvy Rady seniorů České republiky.

Děkujeme vládě, že růst kvality života seniorské populace považuje za jednu z hlavních priorit.

S úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky.