Zasedalo předsednictvo RS ČR

Ve svém sídle, v Domě odborových svazů na pražském Žižkove se na pravidelném zasedání sešlo předsednictvo Rady seniorů ČR. Předsednictvo rozhodlo, že na příští týden nesvolá Kolegium Rady seniorů, neboť by nemohl být projednávám jeden z hlavních bodů, týkající se rozpočtu organizace. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o průběhu krajských sportovních her seniorů, vyslechlo informaci o finančním zabezpečení Mezinárodních sportovních her, které proběhnou v červenci v Olomouci. Zabývalo se rovněž hodnocením své činnosti za uplynulé pololetí. Ústy předsedy bylo seznámeno s legislativními aktivitami.