Táborští senioři chodí pomáhat i sportovat

Kromě toho, že máme pravidelné akce – procházky, ruční práce, trénink paměti a další, tak jsou také akce nepravidelné.

V sobotu 19. 5. bylo v Táboře Mistrovství České republiky v orientačním běhu, kde naši členové pomáhali s hlídáním kontrol. Kontroly hlídali v Holečkových sadech a měli možnost vidět elitní závodníky. Za pomoc nám poděkovali členové pořadatelů z SC Vébr sportu.

V březnu jsme se se domluvili při kroužku ručních prací s RC Radost – rodinné centrum Tábor na pomoci s výrobou Morany na akci Vítání jara .Vydali jsme se do RC Radost, kde jsme byli velice srdečně přivítáni a uskutečnili jsme také prohlídku centra. Moc se nám tam líbilo, děti a jejich učitelky byli báječní. Pak jsme se dali do výroby Morany společně s Kristýnou. Myslíme si, že se nám docela povedla, jak je vidno z fotečky. V neděli 18.3. byla tato akce uskutečněna.Počasí nám sice nepřálo, byla hrozná zima, ale přesto jsme společně Moranu doprovodili k řece za zpěvu písní a rozloučili se s ní na břehu, kdy byla zapálená a hozená do řeky. Děti z RC Radost zazpívali společně s rodiči a byla to moc hezká akce, která se i přes tu zimu povedla.

Tentokrát jsme přišli pomoci s výrobou papírových květů 23.5. na akci Otvírání studánek a myslím si, že se nám květy celkem povedly. V neděli 27.5 se tato akce uskutečnila. Za zpěvů a tanečků dětí a maminek jsme šli na akci Otvírání studánky. Naše květy byly použity na hledání pokladu – zapíchány do země a děti je sbírali a odnesli si domů. Studánka byla očištěna a uvolněna od nánosů, byl to svátek probuzení ozdravné síly přírody. Děti také předvedly tradiční hry a básně k tématu.

Ale nejen tímto se tito senioři zabývají. Odpoledne 23.5. bylo opět aktivní – seniorský orientační běh. Senioři se seznámili s mapou, kontrolami, čipy a zkusili si obejít nebo uběhnout malý závod, který jsme pořádali společně s oddílem orientačního běhu SK Kotnov Tábor v rámci světového týdne orientačního běhu. Početná skupina seniorů si zkusila závod s čipy a měřil se jim čas. Většina orazila správné kontroly a došla do cíle.

Již se těšíme na 5. hry seniorů v Českých Budějovicích, kam pojedeme 5.června, protože naše krédo je být aktivní v každém věku a nezůstat doma se svými stesky, ale popovídat si se svými vrstevníky a něco udělat pro své zdraví.

Hudečková