SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

V Českých Budějovicích se 5. června uskutečnily 5. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Her se zúčastnilo 46 čtyřčlenných družstev, v 10 disciplínách tak soutěžilo 184 seniorek a seniorů starších 60 let. Ve sportovním zápolení bylo zapojeno 129 žen a 55 mužů.

Hry se mohly uskutečnit díky významné podpoře ze strany Jihočeského kraje, České unie sportu a Krajského ředitelství Policie České republiky Jihočeského kraje, které poskytly záštitu, a díky dalším 28 organizacím, které hry podpořily finančně, materiálně nebo různými formami organizační pomoci, případně doprovodnými programy. Mezigenerační charakter hrám vtiskli studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity z Katedry výchovy ke zdraví a studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické, kteří spolu se staršími kolegy – seniory pracovali v kolektivu organizátorů a rozhodčích.

Seniorky a senioři se statečně vyrovnali s téměř 30 stupňovým vedrem a poctivě splnili všechny disciplíny. Za dosažené sportovní výsledky bylo oceněno celkem 33 družstev a 48 jednotlivců. Nejúspěšnějšími kolektivy v hodnocení za všechny disciplíny byla družstva Mezinárodní policejní asociace, územní skupiny č. 110 z Českých Budějovic, Klubu Aktiv České Budějovice a Svazu důchodců z Vlachova Březí, která se umístila na 1., 2. a 3. místě.