Slavnosti Svobody Plzeň 2018

O hlavních událostech připomínajících osvobození Plzně americkou armádou ve dnech 3. – 6.května 2018 bylo publikováno více zpráv i v celostátních mediích – Beseda s veterány z 2. světové války v Měšťanské besedě, Convoy of Liberty   přehlídka vojenských historických vozidel, hlavní vzpomínkový akt u památníku „Díky Ameriko“. Památník, především. dva pylony se podařilo před oslavami obnovit (v původních se objevily trhliny).

Proto zde jen několik poznámek orientovaných na seniorskou generaci. Přímých pamětníků s časem ubývá, protože těm, tehdy mladým, vojákům je už přes devadesát let, přesto se i letos oslav účastnilo celkem 7 veteránů z USA a z Belgie.

Trochu mimo hlavní program uspořádal Český svaz bojovníků za svobodu (členská organizace Rady seniorů Plzeňského kraje) v hotelu Central vzpomínkovou besedu týkající se také dnů těsně před příchodem Američanů do Plzně, kdy probíhala jednání představitelů čsl. armády a četnictva s velením německých oddílů v Plzni. Oddíly SS odmítly jednat a jejích odpor definitivně zlomili až příslušníci 16. obrněné divize USA. Lidé ve věku nad 85 let hovořili o těchto dnech a zejména o tom, co na ně tehdy nejvíce zapůsobilo.

Oslavami žila celá Plzeň, mnoho obyvatel i návštěvníků města navštívilo také vojenská ležení v Křižíkových sadech a v prostoru za OC Plaza, kde bylo vidět tehdejší vojenskou techniku vč. zázemí.